Keratoakantom - Tumöratlas
keratoacanthoma

Kapitel 2 - keratoakantom

Författare: Öl. Bertil Persson, Specialist i dermatologi 

Foto: Ragnar Mårtensson

Keratoakantom

Keratoakantom
1. Keratoakantom - klicka på bilden för att se en större version.

Prevalens/demografi/klinik

Keratoakantomet drabbar oftare ljushyade medelålders till äldre personer och då vanligen på solexponerade ytor som ansiktet respektive handryggarna. Incidensen är cirka en tredjedel av den för skivepitelcancer, dvs 20-70 per 100 000. Keratoakantom är vanligare hos män. Immunosupprimerade är speciellt utsatta och ibland förekommer multipla simultana förändringar.

Keratoakantom är en ”benign”, välavgränsad, snabbväxande, kupolformad tumör med central hornplugg, som ofta omges av en lite telangiektatisk, välavgränsad vall. Ibland anger patienterna att den uppkommit efter ett mindre trauma mot hudområdet. Förändringen mäter vanligen ½ till 2 cm i diameter, men upp till 25 cm stora förändringar finns beskrivna. Det typiska förloppet kännetecknas av en snabb tillväxt under 2-6 veckor, följt av en lika lång stationär fas, som därefter avslutas med spontan regress under ytterligare 2-6 veckor.

Diagnostik

Såväl kliniskt som histologiskt är keratoakantomet näst intill omöjligt att skilja från en högt differentierad skivepitelcancer, vilket en del hävdar att det i själva verket är. Det som talar för keratoakantom är den snabba tillväxten och tendensen till spontan regress, med ett kvarstående, oftast nedsänkt ärr. Stansbiopsi ger mycket lite vägledning, utan förändringen bör excideras för PAD, men oftast ger inte heller den någon säker diagnos.

Differentialdiagnostik

Skivepitelcancer, se diagnostik, kapitel 16.


Kapitelindelning

Du forlater nå hudguide.no

Du forlater nå den norske Viatris siden for et annet Viatris-tilknyttet nettsted eller tredjepartsnettsted som er ansvarlig for innholdet, inkludert overholdelse av retningslinjene som gjelder i visse områder. Koblinger til Viatris tilknyttede nettsteder og tredjeparts nettsteder tilbys som en ressurs for våre besøkende og kan ikke styres av de samme forskriftskrav som gjelder for dette nettstedet. Tilknyttede tredjeparts nettsteder er underlagt deres egne vilkår og kunnskaper og praksis om databeskyttelse. Hvis dette tredjeparts nettsted er underlagt andre lands lover, kan forskriftskrav, krav til databeskyttelse eller medisinsk praksis avvike mellom land, og informasjonen som er gitt der, er kanskje ikke egnet for bruk i ditt land.
Sist oppdatert den:  01.08.2022