Behandling av basalcellekreft - for helsepersonell
Behandling

Behandling av basaliom

Det finnes ulike behandlingsmuligheter ved basalcellekreft. For å minimere risikoen for at svulsten vokser ytterligere og ødelegger underliggende vev eller brusk, behandles basaliom alltid så raskt som mulig. Hvilken type behandling som benyttes, avhenger av hvilken type, størrelse og hvor på kroppen basaliomet sitter. De fleste blir kvitt basaliomet etter behandling, men det er risiko for tilbakefall. 

Det er viktig å velge en behandlingsmetode som gir liten risiko for tilbakefall.

Operasjon

Etter lokalbedøvelse opereres basaliomet bort med en skalpell. Legen skjærer helt enkelt svulsten bort fra huden med noen millimeters margin rundt hele svulsten. Deretter sys huden sammen. Biten som skjæres bort sendes alltid inn til mikroskopisk analyse for å sjekke at hele svulsten er borte. Mohs kirurgi kan benyttes ved høyrisiko tumorer. 

Skraping

Under lokalbedøvelse skrapes basaliomet bort. Etter at legen har skrapet bort de synlige delene av svulsten, brennes eller frysebehandles såret for at eventuelle igjenværende kreftceller skal bli borte. Vevet som skrapes bort sendes alltid inn til mikroskopisk analyse for å få svar på hva slags type svulst det er. Med denne metoden er det ikke gitt at hele svulsten blir borte.

Krem

Pasienten behandler selv basaliomet ved å påføre en immunstimulerende krem. Det skjer en reaksjon i svulsten og i huden rundt, deretter forsvinner basaliomet etter noen uker.   

Stråling

Basaliomet behandles i løpet av noen uker med gjentatte små doser stråling. 

PDT – fotodynamisk terapi 

Hos spesialisten påføres en salve over svulsten som øker lysfølsomheten hos kreftcellene. Etter en tids venting, belyses svulsten med rødt lys. 

Les mer om basaliom

Du forlater nå hudguide.no

Du forlater nå den norske Viatris siden for et annet Viatris-tilknyttet nettsted eller tredjepartsnettsted som er ansvarlig for innholdet, inkludert overholdelse av retningslinjene som gjelder i visse områder. Koblinger til Viatris tilknyttede nettsteder og tredjeparts nettsteder tilbys som en ressurs for våre besøkende og kan ikke styres av de samme forskriftskrav som gjelder for dette nettstedet. Tilknyttede tredjeparts nettsteder er underlagt deres egne vilkår og kunnskaper og praksis om databeskyttelse. Hvis dette tredjeparts nettsted er underlagt andre lands lover, kan forskriftskrav, krav til databeskyttelse eller medisinsk praksis avvike mellom land, og informasjonen som er gitt der, er kanskje ikke egnet for bruk i ditt land.
Sist oppdatert den:  01.08.2022