Zyclara - håndtering hudreaksjoner - for helsepersonell
Slik styrer du graden av hudreaksjoner

Slik styrer du graden av hudreaksjoner

Mild reaksjon

  • Dette er en forventet hudreaksjon og et tegn på at behandlingen har effekt.
  • Trenger ikke behandlingsopphold. 

Kraftig hudreaksjon 

  • Ta et behandlingsopphold på 1-4 dager for å minimere graden av hudreaksjon
  • Bruk ved behov en fuktighetskrem
  • Fortsett behandlingen med Zyclara når symptomene har avtatt
  • Ved eventuelle influensasymptomer som ikke er kraftige – fortsett behandlingen


Hudreaksjonene er ofte mildere under den andre behandlingssyklusen.

Etter avsluttet behandling med Zyclara® kommer ditt kosmetiske behandlingsresultat til å være veldig bra, uansett graden av hudreaksjon under behandlingen. 

Ny artikkel om behandling av aktinisk keratose med Zyclara (imiquimod 3.75%)

I denne artikkelen, publisert i JEADV i juli 2014, konkluderes det med at Zyclara (Imiquimod 3.75 %) kan behandle både kliniske og subkliniske AK-lesjoner i et stort solskadet hudområde, noe som kan gi god langtidseffekt.

Last ned som pdf

Du forlater nå hudguide.no

Du forlater nå den norske Viatris siden for et annet Viatris-tilknyttet nettsted eller tredjepartsnettsted som er ansvarlig for innholdet, inkludert overholdelse av retningslinjene som gjelder i visse områder. Koblinger til Viatris tilknyttede nettsteder og tredjeparts nettsteder tilbys som en ressurs for våre besøkende og kan ikke styres av de samme forskriftskrav som gjelder for dette nettstedet. Tilknyttede tredjeparts nettsteder er underlagt deres egne vilkår og kunnskaper og praksis om databeskyttelse. Hvis dette tredjeparts nettsted er underlagt andre lands lover, kan forskriftskrav, krav til databeskyttelse eller medisinsk praksis avvike mellom land, og informasjonen som er gitt der, er kanskje ikke egnet for bruk i ditt land.
Sist oppdatert den:  01.08.2022