Aldara ved kondylomer - behandling
Behandling

Behandling

Aldara påføres 3 ganger per uke, for eksempel mandag, onsdag og fredag, før sengetid. Kremen skal være på huden i ca 8 timer. Behandlingen med Aldara skal fortsette til synlige genitale og perianale kondylomer forsvinner, eller i maks 16 uker. Hvor lang behandlingsstid som trengs varierer, snittet ligger på 8-12 uker.

En pakke med Aldara inneholder 12 doseposer. Hver dosepose  inneholder 12,5 mg imiquimod i 250 mg krem (5 %).

Instruksjon til pasienter

1. Før sengetid vaskes hender og behandlingsområdet med mild såpe og vann. Tørk godt. Åpne en dosepose og klem ut den mengde krem som trengs for å smøre inn hele vorteområdet.

2. Masser kremen forsiktig inn til den forsvinner.

3. Deretter vaskes hendene med såpe og vann.

4. La kremen virke over natten i ca 8 timer. Ikke dusj eller bad i løpet av denne tiden.

5. Morgenen etter vaskes behandlingsområdet med mild såpe og vann. 

Lokale hudreaksjoner er vanlige, disse er forbigående og forsvinner etter avsluttet behandling. Disse reaksjonene er et tegn på at behandlingen virker.

Du forlater nå hudguide.no

Du forlater nå den norske Viatris siden for et annet Viatris-tilknyttet nettsted eller tredjepartsnettsted som er ansvarlig for innholdet, inkludert overholdelse av retningslinjene som gjelder i visse områder. Koblinger til Viatris tilknyttede nettsteder og tredjeparts nettsteder tilbys som en ressurs for våre besøkende og kan ikke styres av de samme forskriftskrav som gjelder for dette nettstedet. Tilknyttede tredjeparts nettsteder er underlagt deres egne vilkår og kunnskaper og praksis om databeskyttelse. Hvis dette tredjeparts nettsted er underlagt andre lands lover, kan forskriftskrav, krav til databeskyttelse eller medisinsk praksis avvike mellom land, og informasjonen som er gitt der, er kanskje ikke egnet for bruk i ditt land.
Sist oppdatert den:  01.08.2022