Zyclara - behandling - for helsepersonell
Behandling

Behandling med Zyclara®

Zyclara® appliseres hver kveld i 2 uker. Deretter 2 ukers pause. Etter pausen gjennomføres ytterligere 2 ukers behandling (2+2+2 uker).

Sånn gjør du: 

  • Før du legger deg, vask huden med mild såpe og vann og tørk området, før du åpner en dosepose. Masser forsiktig inn et tynt lag med Zyclara® krem på ren og tørt hudområde til alt er forsvunnet. Kast posen og vask hendene med såpe og vann.
  • La kremen virke i ca 8 timer. Neste morgen vasker du området med mild såpe og vann.
  • Du skal behandle med Zyclara® hver kveld i 2 uker. Deretter tar du 2 ukers pause. Etter pausen gjennomføres ytterligere 2 uker behandling, eller følg legens anvisning. 

Zyclara inneholder 28 doseringsposer, som er tilstrekkelig for 2 behandlingssykluser

Ny artikkel om behandling av aktinisk keratose med Zyclara (imiquimod 3.75%)

I denne artikkelen, publisert i JEADV i juli 2014, konkluderes det med at Zyclara (Imiquimod 3.75 %) kan behandle både kliniske og subkliniske AK-lesjoner i et stort solskadet hudområde, noe som kan gi god langtidseffekt.

Last ned som pdf

Du forlater nå hudguide.no

Du forlater nå den norske Viatris siden for et annet Viatris-tilknyttet nettsted eller tredjepartsnettsted som er ansvarlig for innholdet, inkludert overholdelse av retningslinjene som gjelder i visse områder. Koblinger til Viatris tilknyttede nettsteder og tredjeparts nettsteder tilbys som en ressurs for våre besøkende og kan ikke styres av de samme forskriftskrav som gjelder for dette nettstedet. Tilknyttede tredjeparts nettsteder er underlagt deres egne vilkår og kunnskaper og praksis om databeskyttelse. Hvis dette tredjeparts nettsted er underlagt andre lands lover, kan forskriftskrav, krav til databeskyttelse eller medisinsk praksis avvike mellom land, og informasjonen som er gitt der, er kanskje ikke egnet for bruk i ditt land.
Sist oppdatert den:  01.08.2022