Keloid - Tumöratlas
Keloid

Keloid

Författare:

  • Med. Dr. Anders Johannesson, Specialist i dermatologi 
  • Öl. Jan Lapins, Specialist i dermatologi

Keloid

Keloid med typisk lokalisation över sternum efter acne.

Prevalens/demografi/klinik

Keloid är en överdriven växt av tät fibrös bindväv i huden, som uppstår efter ett, oftast relativt obetydligt, trauma. Benägenheten för keloidbildning är genetisk och vanligare i vissa familjer och hos färgade. Keloider stimuleras av infektion, främmande kropp, brännskada och kirurgiskt trauma, i synnerhet emot tensionslinjerna. Hudområden såsom över sternum, hals, hakrand, övre rygg och i deltoideusregionen är högriskområden. Är vanligt förekommande i hela befolkningen, särskilt yngre individer upp till 50-årsåldern, och benägenheten minskar med åldern. Påtagligt hos ca 10% av befolkningen. Vanligare hos färgade och asiater.

Diagnostik

Diagnosen ställs utifrån den kliniska bilden, med typisk lokalisering och utseende efter känt trauma.

Differentialdiagnostik

Keloiden, som vulstigt växer ut över själva skadan, skall skiljas från ett vanligt hypertrofiskt ärr, som bara är brett och tjockt men som håller sig inom skadan och orsakas av för kraftig dragning i sårområdet, sårinfektion och i viss mån benägenhet.
Gamla ärr, som på kort tid utvecklar keloidliknande svullnad kan vara ärr-sarkoidos.

Keloid med typisk lokalisation över deltoideus efter borttagande av tatuering.

Keloid med typisk lokalisation över deltoideus efter acne.

Keloid eller hypertroft ärr?

Till skillnad från en keloid som växer utanför ursprungssåret är detta ett hypertroft ärr.

Kapitelindelning

Mylan Logo

Du forlater nå hudguide.no

Ved å klikke på "fortsett" nedenfor, forlater du dette nettstedet og vil komme til et annet nettsted der det kan være en tredjepart som er ansvarlig for innholdet.
Sist oppdatert den:  01.12.2020