Sykdomskontinuum ved aktinisk keratose - for helsepersonell
Sykdomskontinuum

Sykdomskontinuum

Aktinisk keratose er betegnelsen på celleforandringer i epidermis (overhuden) og utvikles i flere steg. 

Det første steget mot aktinisk keratose er solskadet hud med muterte celler (UVR mutasjon og inaktivering av kritiske gener, p53). Videre utvikling fører til ekspansjon av muterte celler som viser seg gjennom etablering av subkliniske og kliniske lesjoner av aktinisk keratose. Når multiple lesjoner vises på huden, kalles dette «field cancerization». Oppregulering av proliferasjon og nedregulering av apoptose skjer gjennom aktivering av forskjellige signalsystemer. Ytterligere utvikling gir en selektiv aktivering av proto-onkogen og inaktivering av suppressor onkogen. Man har da en invasiv plateepitelkreft.

Aktinisk keratose og plateepitelkreft betegnes derfor som to ytterpunkter av samme sykdom. 

Genetisk er aktinisk keratose og plateepitelkreft in situ like. Morfologisk er cellene identiske.

Kliniske tegn på at aktinisk keratose er under utvikling

  • Flassing av hud
  • Fortykning av huden
  • Inflammasjon
  • Ulcerasjon og blødning
  • Raskt tilvekst
  • Tilbakefall eller persistering av lesjonen

Les mer om aktinisk keratose

Vårda barns hud

Aktinisk keratose – en folkesykdom det er viktig å behandle

Zyclara® og Aldara® er lokale imiquimod kremer på henholdsvis 3,75 % og 5 % som stimulerer kroppen eget immunforsvar til å kvitte seg med de skadede cellene som utvikles til aktinisk keratose. Zyclara egner seg spesielt godt til å behandle store områder med aktinisk keratose, såkalt feltkanserisering.

Les mer om Zyclara

Du forlater nå hudguide.no

Du forlater nå den norske Viatris siden for et annet Viatris-tilknyttet nettsted eller tredjepartsnettsted som er ansvarlig for innholdet, inkludert overholdelse av retningslinjene som gjelder i visse områder. Koblinger til Viatris tilknyttede nettsteder og tredjeparts nettsteder tilbys som en ressurs for våre besøkende og kan ikke styres av de samme forskriftskrav som gjelder for dette nettstedet. Tilknyttede tredjeparts nettsteder er underlagt deres egne vilkår og kunnskaper og praksis om databeskyttelse. Hvis dette tredjeparts nettsted er underlagt andre lands lover, kan forskriftskrav, krav til databeskyttelse eller medisinsk praksis avvike mellom land, og informasjonen som er gitt der, er kanskje ikke egnet for bruk i ditt land.
Sist oppdatert den:  01.08.2022