Sykdomskontinuum ved aktinisk keratose - for helsepersonell
Sykdomskontinuum

Sykdomskontinuum

Aktinisk keratose er betegnelsen på celleforandringer i epidermis (overhuden) og utvikles i flere steg. 

Det første steget mot aktinisk keratose er solskadet hud med muterte celler (UVR mutasjon og inaktivering av kritiske gener, p53). Videre utvikling fører til ekspansjon av muterte celler som viser seg gjennom etablering av subkliniske og kliniske lesjoner av aktinisk keratose. Når multiple lesjoner vises på huden, kalles dette «field cancerization». Oppregulering av proliferasjon og nedregulering av apoptose skjer gjennom aktivering av forskjellige signalsystemer. Ytterligere utvikling gir en selektiv aktivering av proto-onkogen og inaktivering av suppressor onkogen. Man har da en invasiv plateepitelkreft.

Aktinisk keratose og plateepitelkreft betegnes derfor som to ytterpunkter av samme sykdom. 

Genetisk er aktinisk keratose og plateepitelkreft in situ like. Morfologisk er cellene identiske.

Kliniske tegn på at aktinisk keratose er under utvikling

  • Flassing av hud
  • Fortykning av huden
  • Inflammasjon
  • Ulcerasjon og blødning
  • Raskt tilvekst
  • Tilbakefall eller persistering av lesjonen

Les mer om aktinisk keratose

Vårda barns hud

Aktinisk keratose – en folkesykdom det er viktig å behandle

Zyclara® og Aldara® er lokale imiquimod kremer på henholdsvis 3,75 % og 5 % som stimulerer kroppen eget immunforsvar til å kvitte seg med de skadede cellene som utvikles til aktinisk keratose. Zyclara egner seg spesielt godt til å behandle store områder med aktinisk keratose, såkalt feltkanserisering.

Les mer om Zyclara

Mylan Logo

Du forlater nå hudguide.no

Ved å klikke på "fortsett" nedenfor, forlater du dette nettstedet og vil komme til et annet nettsted der det kan være en tredjepart som er ansvarlig for innholdet.
Sist oppdatert den:  01.08.2022