hudguiden.se Kondylomer snart en saga blott på grunn av innføring av HPV-vaksine?
Kondylomer snart en saga blott på grunn av innføring av HPV-vaksine?

Kondylomer snart en saga blott på grunn av innføring av HPV-vaksine?

Siden 2009 har 12 år gamle jenter fått HPV-vaksinen mot livmorhalskreft gjennom barnevaksinasjonsprogrammet. Denne vaksinen inneholder også vaksine mot de virusene som forårsaker kjønnsvorter (kondylomer). Men de som var eldre enn 12 år da vaksinen ble innført har ikke fått noe tilbud om denne fra staten. Det til tross for at Folkehelseinstituttet allerede i 2007 anbefalte at det burde bli satt i gang en innhentingsvaksinasjon, hvor eldre jenter også fikk tilbud om vaksinen. 

Professor Ole-Erik Iversen, Haukeland Universitetssykehus argumenterer ovenfor Nettavisen:  - For hvert årskull på 30.000 jenter som går inn i voksenlivet uvaksinert, vil 3000 får behandlingstrengende celleforandringer, 300 får livmorhalskreft, 3000 får kjønnsvorter og mange får senaborter på grunn av at de har vært gjennom behandling av alvorlige celleforandringer. Det fører også til at mange føder for tidlig. Mesteparten av dette kunne vært forhindret ved vaksinering.

- For hvert år som går er det flere og flere av jentene som er født før 1997, og dermed ikke fikk tilbud om vaksinen, som har debutert seksuelt og som smittes med HPV-virus. 

- Vi har en HPV-epidemi. Det vet vi fordi det i sammenlignbare land som registrerer kjønnsvorter har tilfellene av dette økt med 6-700 prosent. Vi vet ikke hvor mye tilfeller av kjønnsvorter har økt i Norge, men vi vet at HPV16 økte med tusen prosent fra 1973 til 1995. (Nettavisen

Gutter vaksiners heller ikke med HPV-vaksine, til tross for at HPV-vaksinen har vist seg bedre og tryggere enn selv de mest optimistiske håpet på. Les innlegg fra Harald Moi, Professor Emeritus og lege ved Olafiaklinikken, Mari Nygård, Overlege ved Kreftregisteret, Ole-Erik Iversen Professor Emeritus og overlege ved Haukeland Universitetssykehus i Aftenposten.

Så lenge det ikke innføres opphentingsvaksine eller HPV-vaksinasjon av gutter i Norge så vil fremdeles mange smittes av HPV og utvikle kjønnsvorter.

Du forlater nå hudguide.no

Du forlater nå den norske Viatris siden for et annet Viatris-tilknyttet nettsted eller tredjepartsnettsted som er ansvarlig for innholdet, inkludert overholdelse av retningslinjene som gjelder i visse områder. Koblinger til Viatris tilknyttede nettsteder og tredjeparts nettsteder tilbys som en ressurs for våre besøkende og kan ikke styres av de samme forskriftskrav som gjelder for dette nettstedet. Tilknyttede tredjeparts nettsteder er underlagt deres egne vilkår og kunnskaper og praksis om databeskyttelse. Hvis dette tredjeparts nettsted er underlagt andre lands lover, kan forskriftskrav, krav til databeskyttelse eller medisinsk praksis avvike mellom land, og informasjonen som er gitt der, er kanskje ikke egnet for bruk i ditt land.
Sist oppdatert den:  01.08.2022