Insidens og prevalens ved aktinisk keratose - for helsepersonell
Insidens og prevalens

Insidens og prevalens

Jo eldre personen er, jo større blir den sammenlagte dosen av ultrafiolett stråling i huden. Som følge av dette er aktinisk keratose en sykdom som ofte starter midtveis i livet og øker suksessivt. Aktinisk keratose er veldig vanlig hos elder mennesker.

De siste tiårene har nordmenn reist mer og mer til sydlige breddegrader og dermed økt sin eksponering for ultrafiolette stråler. Både barn og voksne utsettes for solens stråling i større grad både i Norge og under utenlandsreiser til varmere strøk. Denne forandringen i livsstil er en viktig årsak til at antall tilfeller av aktinisk keratose øker.

Epidemiologiske studier er vanskelig å utføre, de har en tendens å vise en insidens som ligger under den virkelige insidensen av aktinisk keratose.

I undersøkelse av 1040 personer over 40 år i Australia, viste det seg at at 59 % hadde minst en synlig lesjon aktinisk keratose. 41 % hadde ingen lesjoner. Under oppfølging 12 måneder senere, viste det seg at av de som hadde en lesjon, hadde 60 % av personene utviklet nye lesjoner. Av de som ikke hadde lesjoner, hadde 19 % utviklet aktinisk keratose. 

Referanser: Marks R et al. Br J Dermatol. 1986;115: 649-655. Stanton WR. Aust NZ J Public Health. 2000; 24: 178-84.

Les mer om aktinisk keratose

Vårda barns hud

Aktinisk keratose – en folkesykdom det er viktig å behandle

Zyclara® og Aldara® er lokale imiquimod kremer på henholdsvis 3,75 % og 5 % som stimulerer kroppen eget immunforsvar til å kvitte seg med de skadede cellene som utvikles til aktinisk keratose. Zyclara egner seg spesielt godt til å behandle store områder med aktinisk keratose, såkalt feltkanserisering.

Les mer om Zyclara

Du forlater nå hudguide.no

Du forlater nå den norske Viatris siden for et annet Viatris-tilknyttet nettsted eller tredjepartsnettsted som er ansvarlig for innholdet, inkludert overholdelse av retningslinjene som gjelder i visse områder. Koblinger til Viatris tilknyttede nettsteder og tredjeparts nettsteder tilbys som en ressurs for våre besøkende og kan ikke styres av de samme forskriftskrav som gjelder for dette nettstedet. Tilknyttede tredjeparts nettsteder er underlagt deres egne vilkår og kunnskaper og praksis om databeskyttelse. Hvis dette tredjeparts nettsted er underlagt andre lands lover, kan forskriftskrav, krav til databeskyttelse eller medisinsk praksis avvike mellom land, og informasjonen som er gitt der, er kanskje ikke egnet for bruk i ditt land.
Sist oppdatert den:  01.08.2022