Håndeksem - for helsepersonell
Håndeksem

Håndeksem

Håndeksem er en hudsykdom som hvert år rammer ca 10 % av befolkningen. Typiske symptomer ved håndeksem er kløe og millimeterstore vannblemmer, med tillegg av tørr, rød og hoven hud. Problemene er mer vanlig hos kvinner enn hos menn, og flere yngre enn eldre kvinner rammes.

Håndeksem oppstår når hudens naturlige beskyttelse brytes ned av ytre slitasje. Problemene er derfor vanlige i yrker der arbeidstageren håndterer mye vann, håndsprit, såpe og rengjøringsmiddel som f.eks. i helsesektoren der ca 20 % rammes.

Håndeksem kan være et stort problem for den som blir rammet fordi eksemet klør og er veldig synlig. Særlig unge mennesker opplever at eksemet har en negativ innvirkning på livskvaliteten, fordi utseende spiller en stor rolle i tenårene. Heldigvis finnes det god behandling.

Ulike typer håndeksem

Håndeksem pga traumer kommer av slitasje av huden, og er vanlig i yrker som er mye i kontakt med vann, rengjøringsmiddel og skitt. Eksempel på slike yrker er: helsepersonell, frisører, mekanikere og renholdere. Personer med følsom hud f.eks. atopikere, har en høyere risiko for å bli rammet.

Atopisk håndeksem kan komme av ytre slitasje som beskrevet ovenfor, men kan også oppstå uten slitasje. De rammede har ofte medfødt følsom hud og har hatt eksem i bøyefurene (knehaser, albuer) som barn. Sykdommen er arvelig og ofte er det flere i familien med samme symptomer. Problemene er i mange tilfeller assosiert med luftveisallergi.

Kontaktallergisk eksem er ganske sjeldent selv om kontaktallergi mot f.eks. nikkel eller parfyme kan forekomme. Prikktest/epikutantest utføres på hudklinikker ved langvarig håndeksem eller ved mistanke om kontaktallergisk eksem.

Årsaker

Gjentatt kontakt med hudirriterende faktorer som vann, såpe, håndsprit, rengjøringsmiddel, kulde, skitt eller slitasje kan være årsaker til håndeksem. Vann er den vanligste årsaken da hyppig håndvask eller dypping av hendene i vann kan ta bort beskyttende fett fra huden. Når hudfett forsvinner raskere enn det erstattes, blir huden mindre smidig og mer utsatt for å utvikle håndeksem.

Man kan også få allergisk kontakteksem dersom huden kommer i kontakt med allergifremkallende stoffer. Eksempel på slike er nikkel, ulike konserveringsmiddel, parfyme og gummikjemikalier.

For å beskytte huden er det bra å bruke hansker, men også bruk av hansker kan utløse hudirritasjon. Dessuten kan akutte allergiske reaksjoner oppstå i huden ved bruk av latekshansker. Det opptrer i form av elveblest som igjen gir kløe, kloring og av og til håndeksem.

Personer med atopisk sykdom som f.eks. astma og høysnue, har høyere risiko for å rammes av håndeksem. Også stress og overvekt kan være utløsende faktorer. Eksem er dessuten ofte arvelig. 

Symptomer

Tørr og rød hud er de vanligste kjennetegnene på eksem. Huden kan klø og flasse. Man kan også få små blemmer og knupper som kan sprekke og væske. I noen tilfeller kan eksemet være fortykket.

Om eksemet blir verre og man har klødd mye, kan huden bli grovere og verke, og man kan få sprekker og tykke sårskorper. Dette fører til at hendene blir følsomme og ømme.

Behandling av håndeksem

For de som har en jobb der hendene ofte utsettes for slitasje som f.eks. innen helse- eller rengjøringsyrker, er det viktig at håndeksemet behandles så raskt som mulig. Hvis ikke kan håndeksemet bli et hinder i arbeidet og plagene forverres.

Ved håndeksem anbefales behandling med kortisonkrem over et visst antall uker. Dersom man har brukt reseptfri kortisonkrem eller kortisonsalve over lengre tid uten at eksemet har blitt bedre, anbefales det å ta kontakt med fastlegen for å få sterkere kortison. Av og til må håndeksem behandles med eksempelvis antibiotika – eller kortisontabletter.

Ved å kontinuerlig bruke fuktighetskrem, minskes risikoen for tørrhet og eksem på hendene. Håndkremen bør være parfymefri.

Elidel produktförpackning

Elidel® - Rask og varig lindring av kløe ved atopisk eksem

Elidel er en steroidfri krem til behandling av atopisk eksem som gir en rask og varig lindring mot kløe og som bevarer hudens beskyttelse mot inflammasjoner.

Les mer om Elidel

Du forlater nå hudguide.no

Du forlater nå den norske Viatris siden for et annet Viatris-tilknyttet nettsted eller tredjepartsnettsted som er ansvarlig for innholdet, inkludert overholdelse av retningslinjene som gjelder i visse områder. Koblinger til Viatris tilknyttede nettsteder og tredjeparts nettsteder tilbys som en ressurs for våre besøkende og kan ikke styres av de samme forskriftskrav som gjelder for dette nettstedet. Tilknyttede tredjeparts nettsteder er underlagt deres egne vilkår og kunnskaper og praksis om databeskyttelse. Hvis dette tredjeparts nettsted er underlagt andre lands lover, kan forskriftskrav, krav til databeskyttelse eller medisinsk praksis avvike mellom land, og informasjonen som er gitt der, er kanskje ikke egnet for bruk i ditt land.
Sist oppdatert den:  01.08.2022