Stansebiopsi - en praktisk veiledning for helsepersonell
Stansebiopsi

Stansebiopsi – en praktisk veiledning

Innledning

Prøvetaking av huden (hudbiopsi, stansebiopsi) er et enkelt og sikkert inngrep som rutinemessig anvendes for diagnostikk av hudforandringer som f.eks. uklare hudutslett, dermatoser og hudtumorer. Stansebiopsi kan med fordel gjennomføres av en allmennlege.

Inngrepet utføres med lokalbedøvelse med en sylinderformet kniv (hudstanse) og etterlater et ytre så som leges med et lite arr. En sjelden gang kan det oppstå en lokal sårinfeksjon. 

Hudbiopsi, instrumenter

Forberedelser

Stansebiopsi behøver ikke utføres i sterile omgivelser, men beskyttelsestøy (hansker, forkle) må brukes. Inngrepet skjer med sterile instrumenter og som regel med en hudstanse av engangstypen.

Diameteren på hudstansen kan variere – vanligvis brukes 4 mm på voksne og 3 mm på barn for å få et godt nok materiale til mikroskopisk analyse. 

Hvor skal stansebiopsien tas?

Man bestreber å ta prøven fra de hudforandringene som er mest utviklet og representative.

Utslett kan ha varierende utseende  på ulike deler av kroppen. Flere stansebiopsier kan gjennomføres for å være sikker på å få et representativt materiale.

Ved prøvetagning av ikke-pigmenterte hudtumorer, er hovedregelen at stansebiopsien gjennomføres sentralt i tumoren, men unngå ulcerert område. Ved stansebiopsi av vanskelige sår der man mistenker malignitet, tar man prøver fra kanten, og gjerne flere biopsier. Stansebiopsi bør unngås ved diagnostikk av pigmenttumorer – tvil kan oppstå på grunn av det begrensede materialet og endelig diagnose kan forsinkes.

Pigmenttumorer skal eksideres i sin helhet. Unntaket er ved prøvetagning av større pigmentforandringer (der man mistenker lentigo maligna) eller når svulstens størrelse forsvarer eksisjon (man mistenker akralt malignt melanom). I disse tilfellene bør man henvise til spesialist. 


Prøvetagningsstrategi

fra den mest utviklede hudforandringen

Tinea 

 • fra den aktive randsonen

Blemmedermatose 

 • hel vesikkel, alternativt rødt område nær blemmen

Sår 

 • svulstig kant, gjerne flere biopsier

Vaskulitt

 • hud som er intakt, perifert rundt sårkanten

Panniculitis

 • dyp knivbiopsi

Hudtumor 

 • sentralt i tumoren
 • unngå ulcerert område
 • radikal fjerning av pigmenttumor

Foreberedelse

Hudbiopsi, Foreberedelse

 • inngrepet behøver ikke utføres sterilt
 • hansker og forkle må brukes
 • sterile instrumenter og hudstanse
 • lokalbedøvelse med eller uten adrenalin

Lokalbedøvelse

Lokalbedøvelse settes ytterst i huden for å sikre rask og god effekt. For å lette på injeksjonen kan nålen bøyes ved hjelp av beskyttelseshylsen. 

Hudbiopsi, Lokalbedøvelse

Under lokalbedøvelse blir huden som regel blek og området for planlagt prøvetagning kan være vanskelig å lokalisere. Marker området for å sikre at prøven blir tatt på riktig sted.

Hudbiopsi, markering av hud

Nålen føres inn i huden og legges deretter parallelt med huden, dette er enklere å utføre når nålen er bøyd. 

Hudbiopsi, bedøvelse

Lokalbedøvelsen settes langsomt for å minimere smerten hos pasienten.

Ved rett teknikk dannes en liten opphøyning i huden. På denne måten løfter huden seg fra underliggende vev og minimerer risikoen for å skade underliggende vev.

Prøvetagning

Hudbiopsi, hudstans

Hudstansen plasseres vinkelrett på huden og roteres deretter vekselsvis med og mot klokka samtidig med et lett trykk. På denne måten skjæres det sylinderformede knivbladet lett ned i vevet. 

Hudbiopsi, hudstans

Når hudstansen passerer dermis og når subkutant vev, løfter hudbiten seg spontant eller ved et lett trykk på omkringliggende vev. 

Hudbiopsi, pinsett

Hudbiten løftes forsiktig opp fra underlaget med pinsetten og klippes av med en saks. Om mulig inkluderes en del av fettvevet. 

Hudbiopsi

Om man klemmer for hardt med pinsetten, blir det en innsnevring på hudbiten som kan forstyrre den mikroskopiske undersøkelsen. 

Hudbiopsi, formalin

Unngå å dyppe pinsetten i formalinet – instrumentet må kanskje benyttes på nytt dersom du vil ta flere biopsier av samme pasient. Det er ikke nødvendig med sutur etter stansbiopsi ≤ 4 mm.

Hudbiopsi, bandasje

En liten bit Spongostan® kan brukes for å stoppe blødningen etter biopsien. Deretter legges en trykkbandasje. 

Hudbiopsi, blødning

Dersom pasienten bruker blodfortynnende legemiddel eller om stedet for prøvetagning er ekstra utsatt for blødning, bør pasienten vente et stund med å dra hjem etter prøvetagningen for å forsikre at blødningen er under kontroll. 


Vevsprøve -henvisning bør inneholde:

 • prøvetagningsteknikk: stanse, eksisjon
 • prøvetagningslokalisasjon
 • tydelig spørsmålsstilling
 • relevant anamnese
 • angi størrelse på tumor
 • størrelse/form/utbredelse av forandring
 • enslige/flere/spredde forandringer
 • tydelig nummerering ved flere biopsier

 

Når du tar flere biopsier:

 • start proksimalt -> distalt
 • gå fra venstre til høyre

Husk

Kontroller alltid personnummer på vevsprøve-røret og på henvisningen før pasienten forlater kontoret. 


Hudbiopsi

En praktisk veiledning

Forfattere

Johan Heilborn, Med Dr Överläkare
Tumörsektionen Hudkliniken Karolinska

Jan Lapins, Med Dr Överläkare
Tumörsektionen Hudkliniken Karolinska

Mari-Anne Hedblad, Överläkare
Aleris/Medilab, Näsbypark

Ismini Vassilaki, Överläkare
Dermatologiskt Diagnostiskt Centrum
Karolinska universitetslaboratoriet

Carl-Fredrik Wahlgren, Professor Överläkare
Barnenheten, Inflammationssektionen
Hudkliniken Karolinska

Kari Nielsen, Med Dr Överläkare
Hudkliniken Helsingborgs lasarett

Virginia Zazo Hernanz, Överläkare
Hud- och STD-kliniken
Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Foto

Medicinsk Bild Karolinska Universitetssjukhuset

Last ned som PDF

Stansebiopsi - en praktisk veiledning finnes også som nedlastbar pdf. (NB: Den er på originalspråket - svensk)

Klikk her for å laste ned

Du forlater nå hudguide.no

Du forlater nå den norske Viatris siden for et annet Viatris-tilknyttet nettsted eller tredjepartsnettsted som er ansvarlig for innholdet, inkludert overholdelse av retningslinjene som gjelder i visse områder. Koblinger til Viatris tilknyttede nettsteder og tredjeparts nettsteder tilbys som en ressurs for våre besøkende og kan ikke styres av de samme forskriftskrav som gjelder for dette nettstedet. Tilknyttede tredjeparts nettsteder er underlagt deres egne vilkår og kunnskaper og praksis om databeskyttelse. Hvis dette tredjeparts nettsted er underlagt andre lands lover, kan forskriftskrav, krav til databeskyttelse eller medisinsk praksis avvike mellom land, og informasjonen som er gitt der, er kanskje ikke egnet for bruk i ditt land.
Sist oppdatert den:  01.08.2022