Aktinisk keratose - informasjon for helsepersonell
Aktinisk keratose

Aktinisk keratose

Aktinisk betyr ”forårsaket av solen” og keratose kommer fra ordet keratin som betyr horn. Aktinisk keratose er altså en fortykning av hornlaget i overhuden

Aktinisk keratose er en sykdom som øker, den kan nesten betegnes som en folkesykdom. Den rammer normalt eldre, men også middeladrende personer. Sykdommen kommer av den samlede soleksponeringen gjennom hele livet og oppstår på hudområder som er naturlig utsatt for soleksponering: ansikt, ører, isse/skalpe og håndrygg. Personer med hudtype I og II har størst risiko for å bli rammet. Spontan tilhelning av aktinisk keratose kan forekomme, men i de fleste tilfeller skjer en langsom progresjon over flere år.

Det er ikke mulig å forutsi hvilken aktinisk keratose som kommer til å utvikle seg til plateepitelkreft, derfor bør aktinisk keratose behandles. 

Eksempel på hvordan aktinisk keratose kan se ut

Bilde 1: aktinisk keratose
Bilde 2: aktinisk keratose
Bilde 3: aktinisk keratose (feltkanserisering)

Vil du gi dine pasienter med aktinisk keratose lettlest og konkret informasjon om aktinisk keratose?

Last ned brosjyren"aktinisk keratos / solkeratos" (.pdf) NB: Brosjyren er på svensk

Les mer om aktinisk keratose

Vårda barns hud

Aktinisk keratose – en folkesykdom det er viktig å behandle

Zyclara® og Aldara® er lokale imiquimod kremer på henholdsvis 3,75 % og 5 % som stimulerer kroppen eget immunforsvar til å kvitte seg med de skadede cellene som utvikles til aktinisk keratose. Zyclara egner seg spesielt godt til å behandle store områder med aktinisk keratose, såkalt feltkanserisering.

Les mer om Zyclara

Du forlater nå hudguide.no

Du forlater nå den norske Viatris siden for et annet Viatris-tilknyttet nettsted eller tredjepartsnettsted som er ansvarlig for innholdet, inkludert overholdelse av retningslinjene som gjelder i visse områder. Koblinger til Viatris tilknyttede nettsteder og tredjeparts nettsteder tilbys som en ressurs for våre besøkende og kan ikke styres av de samme forskriftskrav som gjelder for dette nettstedet. Tilknyttede tredjeparts nettsteder er underlagt deres egne vilkår og kunnskaper og praksis om databeskyttelse. Hvis dette tredjeparts nettsted er underlagt andre lands lover, kan forskriftskrav, krav til databeskyttelse eller medisinsk praksis avvike mellom land, og informasjonen som er gitt der, er kanskje ikke egnet for bruk i ditt land.
Sist oppdatert den:  01.08.2022