Hudkreft – informasjon for deg som jobber i helsesektoren
Hudkreft

Hudkreft – informasjon til deg som jobber i helsesektoren

Her kan du lese om aktinisk keratose, basalcellekreft og plateepitelkreft. Tekstene inneholder blant annet årsaker, symptomer, insidens, prevalens og behandling. 

Tumoratlas Dermatologi

Tumoratlas Dermatologi er et atlas som er laget av flere svenske dermatologer. De skriver om benigne og maligne hudtumorer. Hensikten med atlaset er å øke kunnskapen til helsepersonell som kommer i kontakt med hudtumorer, slik at det lettere kan stilles riktige diagnoser.
Mylan Logo

Du forlater nå hudguide.no

Ved å klikke på "fortsett" nedenfor, forlater du dette nettstedet og vil komme til et annet nettsted der det kan være en tredjepart som er ansvarlig for innholdet.
Sist oppdatert den:  01.12.2020