Plateepitelkreft - informasjon for helsepersonell
Plateepitelkreft

Plateepitelkreft

Antall tilfeller av plateepiltekreft i huden er økende

Antall tilfeller av plateepiltekreft i huden er økende, og er den nest vanligste formen for maligne  hudkrefttyper i Norge etter basaliom. Risikoen for å rammes av plateepitelkreft øker med stigende alder. Det er uvanlig å bli rammet av plateepitelkreft før 40-årsalderen. Barn og ungdom blir aldri rammet, og flere menn enn kvinner får kreftformen. Spesielle former for plateepitelkreft er livmorhalskreft og peniskreft. Disse krefttypen beskrives ikke her da de ikke er forårsaket av UV-stråling. 

Plateepitelkreft forekommer i ulike stadier. I tidlig stadium av plateepitelkreft vokser svulsten på overflaten, men den har foreløpig ikke spredt seg til det nedre lag i huden. I en senere fase vokser plateepitelkreften ned i lærhuden. Sykdommen forekommer ofte på hudområder som naturlig utsettes for mye sol, som f.eks. ansiktet, issen, bryst og håndrygg.

Plateepitelkreft vokser mer aggressivt enn basalcellekreft, spesielt på ører og lepper. Plateepitelkreft kan metastasere. 

Les mer om plateepitelkreft

Du forlater nå hudguide.no

Du forlater nå den norske Viatris siden for et annet Viatris-tilknyttet nettsted eller tredjepartsnettsted som er ansvarlig for innholdet, inkludert overholdelse av retningslinjene som gjelder i visse områder. Koblinger til Viatris tilknyttede nettsteder og tredjeparts nettsteder tilbys som en ressurs for våre besøkende og kan ikke styres av de samme forskriftskrav som gjelder for dette nettstedet. Tilknyttede tredjeparts nettsteder er underlagt deres egne vilkår og kunnskaper og praksis om databeskyttelse. Hvis dette tredjeparts nettsted er underlagt andre lands lover, kan forskriftskrav, krav til databeskyttelse eller medisinsk praksis avvike mellom land, og informasjonen som er gitt der, er kanskje ikke egnet for bruk i ditt land.
Sist oppdatert den:  01.08.2022