Akne - for helsepersonell
Akne

Akne

Hver tredje tenåring har akne som krever behandling
Akne vulgaris er en veldig vanlig kronisk inflammatorisk hudsykdom som først og fremst oppstår i puberteten. Aknelesjonene er vanligvis mest alvorlig hos menn, men rammer begge kjønn (12). Akne er vanligvis lokalisert i ansikt, rygg og bryst (1). 
Hver tredje tenåring har akne som krever behandling (12). Sykdommen er som regel borte ved 20 – 25 årsalderen, men for enkelte pasienter fortsetter sykdommen i flere tiår. (2).

Etiologi

I tenårene øker produksjonen av androgen både hos jenter og gutter. Dette stimulerer talgkjertlene til å øke produksjonen av talg (1).

Det er en korrelativ sammenheng mellom økt talgproduksjon og alvorlighetsgraden av akne (6). Årsaken anses å være en økt følsomhet for androgener i talgkjertlene.

Ved en abnorm keratinisering av epitelceller som er lokalisert i den felles utførselsgangen fra hårsekk og talgkjertel, dannes en mikrokomedon. Utførselsgangen tilstoppes av mikrokomedonen, og det fører til opphopning av talg. P. acnes som inngår i hudens normale bakterieflora, har gode vekstvilkår i komedonen og bidrar til den inflammatoriske prosessen. (13) 

Fire sammenfallende patologiske mekanismer kan identifiseres: 

 • Økt talgproduksjon
 • En abnorm keratinisering som er lokalisert i munningen i den felles utførselsgangen fra talgkjertel og hårsekk
 • Kolonisering av hudbakterien Propionibacterium acnes
 • Inflammasjon

(13) 

Utløsende/forverrende faktorer

Følgende faktorer kan forverre allerede eksisterende akne eller være utløsende: 

 • Legemidler (akne kan forverres av visse legemidler som anabole steroider, gestagendominerte p-piller (8), kortison (utvortes og innvortes kan gi ”steroidakne”), litium og epidermale vekstfaktorreseptorhemmere (4). Derimot kan østrogendominerte p-piller forbedre plagene. (8)
 • Kosmetikk (f.eks. oljebaserte) (13)
 • Mekaniske faktorer (f.eks. klemming eller okklusjon, eksempelvis ved bruk av sportsbeskyttelse) (13)
 • Hormonelle forstyrrelser (misbruk av anabole steroider) (13)
 • Kjemikalier (slik som skjæreoljer i industrien, klorforbindelser og tjære)
 • Kosthold (Det er ulike meninger i forhold til om kosthold har betydning for forekomsten av akne. Studier viser at det mangler vitenskapelig bevis for at en spesiell type kost øker risikoen for akne. Derimot har sammenhengen mellom akne og sjokolade, mat med høy glykemisk indeks og melkeprodukter, vært diskutert de siste årene. Legemiddelverket krever veldokumenterte intervensjonsstudier før man kan gi riktige råd for disse produktene (12).
 • Uansett så oppfordres pasienten å være oppmerksom på en eventuell årsakssammenheng med kosthold og ta det på alvor (7).

Ved tidlig debut av akne - medfødt binyrebarkhyperplasi og andre hormonforstyrrelser som for eksempel økt androgenaktivitet i puberteten (4,10) 

Differensialdiagnoser

Følgende sykdommer kan ha samme eller liknende symptombilde og bør utelukkes: rosacea, follikulitt, akneiforma, legemiddelutslett (9). 

Epidemiologi

Akne er mest vanlig i tenårene og vanligst og mest alvorlig hos menn. Hver tredje tenåring har plager som krever behandling. Akne er kronisk og kan vedvare opp til voksen alder, men kan også debutere i voksen alder. Akne hos voksne er vanligere hos kvinner. (12)

Ca 5 % av kvinner og 1 % av menn trenger behandling helt opp i 40-årsalderen. (2) 

Symptomer/klinisk bilde

De kliniske tegnene ved akne er fet hud, komedoner (hudormer), røde papler og pustler. Av og til sammen med knuter, cyster, arrdannelse og krustøs inflammasjon (3). Ofte ses et varierende sykdomsbilde ved akne (8).

Akne er lokalisert i seborroiske områder som ansikt, bryst og rygg (1), der det er store og mange talgkjertler (7). 99 % av pasientene har akne i ansikt, 60 % har på rygg og 15 % på brystet.

Sykdommen forsvinner som regel ved 20 – 25 årsalderen, men for noen forsetter plagene (2), 

Ulike typer akne

En vanlig inndeling er:

Mild akne – komedoakne

Vanligvis komedoner med liten forekomst av inflammasjon 

Moderat inflammatorisk akne – papulopustuløs akne

Inflammatoriske lesjoner (papler og pustler) dominerer, der arrdannelse kan forekomme 

Dyp inflammatorisk akne – alvorlig nodulær/nodulocystisk akne

Dypere infiltrat (noduli) og pussfylte cyster som av og til flyter sammen. Arrdannelse forekommer alltid.

Kombinasjon av disse typer akne forekommer også. (2, 13) 

Ytterligere former for akne:

Acne tarda – en form for akne som debuterer i voksen alder

Acne fulminans – en abrupt debuterende ulcererende form for akne, sjelden og nesten alltid assosiert med feber samt annen påvirkning av almenntilstanden. (13)

Bedømming av alvorlighetsgraden av akne gjøres med bakgrunn i hudstatus og pasientens egen oppfatning av påvirkningen av livskvaliteten. Mer enn 25 ulike metoder er blitt brukt for å bedømme alvorlighetsgraden basert på hudstatus. Det savnes internasjonal konsensus når det gjelder hvilken metode som skal brukes. Man må dessuten ta hensyn til hvilken type akne. (13) 

Utredning

Kvinner med akne som har uregelmessige menstruasjoner, infertilitet, overvekt eller hirsutisme bør utredes for polycystiskt ovariesyndrom PCOS (10) 

Komplikasjoner 

 • Arr
 • Hyperpigmentering
 • Dårlig selvbilde med eventuell sosial isolering

(3)

 


Referanser

 1. Rorsman, H., Björnberg, A., Vahlquist, A., Dermatologi Venereologi. Studentlitteratur 2007
 2. Landstinget i Värmland http://www.ltv.se/ImageVault/Images/id_21190/scope_0/ImageVaultHandler.aspx 
 3. Viss – Stockholms läns landsting http://www.viss.nu/Handlaggning/Vardprogram/Hud--och-konssjukdomar/Akne/
 4. Läkartidningen Nr 22, 2012 volym 109 http://www.lakartidningen.se/OldWebArticlePdf/1/18280/LKT1222s1085_1089.pdf
 5. Landstinget i Jönköpings län http://plus.lj.se/infopage.jsf?childId=14724&nodeId=39790  
 6. Läkartidningen, 2014-06-19 http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2014/06/Antibiotikabehandling-av-akne-bor-begransas/  
 7. 1177 http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Akne/
 8. Läkemedelsboken http://www.lakemedelsverket.se/upload/om-lakemedelsverket/publikationer/lakemedelsboken/LB-2011-2012/Hudsjukdomar.pdf
 9. Janusinfo http://www.janusinfo.se/Behandling/Strama-Stockholm/Vardprogram/Hud--och-mjukdelsinfektioner1/Akne/
 10. Landstinget Gävleborg http://www.lg.se/global/landstinget_a-o/halso_o_sjukvard/operation/hud/hudparm/acne.pdf
 11. Läkemedelsverket.se/akne
 12. Läkemedelsverket http://www.lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/Behandling_av_akne_behandlingsrekommendation.pdf
 13. Läkemedelsverket http://www.lakemedelsverket.se/upload/om-lakemedelsverket/publikationer/information-fran-lakemedelsverket/2014/Information_fran_Lakemedelsverket_nr_4_2014_webb.pdf
 14. Läkemedelsverket http://www.lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/Behandling_av_akne_bakgrundsdokumentation.pdf
 15. FASS http://www.fass.se/LIF/product?26&userType=2&nplId=20030417000021&docType=6
 16. Karolinska sjukhuset http://www.karolinska.se/for-vardgivare/kliniker-och-enheter-a-o/kliniker-och-enheter-a-o/hudkliniken/
Zalna

Zalna – effektiv kombinasjonsbehandling ved akne

Zalna® er en effektiv lokal behandling ved komedo- og papulopustuløs akne som er godt tolerert og enkel å bruke.

Les mer om Zalna

Du forlater nå hudguide.no

Du forlater nå den norske Viatris siden for et annet Viatris-tilknyttet nettsted eller tredjepartsnettsted som er ansvarlig for innholdet, inkludert overholdelse av retningslinjene som gjelder i visse områder. Koblinger til Viatris tilknyttede nettsteder og tredjeparts nettsteder tilbys som en ressurs for våre besøkende og kan ikke styres av de samme forskriftskrav som gjelder for dette nettstedet. Tilknyttede tredjeparts nettsteder er underlagt deres egne vilkår og kunnskaper og praksis om databeskyttelse. Hvis dette tredjeparts nettsted er underlagt andre lands lover, kan forskriftskrav, krav til databeskyttelse eller medisinsk praksis avvike mellom land, og informasjonen som er gitt der, er kanskje ikke egnet for bruk i ditt land.
Sist oppdatert den:  01.08.2022