Pyogent granulom - Tumöratlas
Pyogente granulomer

Pyogent granulom

Författare: 

  • Med. Dr. Anders Johannesson, Specialist i dermatologi
  • Öl. Jan Lapins, Specialist i dermatologi

Pyogent granulom

Prevalens/demografi/klinik

Pyogent granulom är ett benignt förvärvat hemangiom, som oftast förekommer hos barn och unga vuxna. Det uppstår på platsen för mindre trauma (som en sticka eller liten fi ssur) och utvecklas under loppet av några veckor till en klarröd, upphöjd, ibland kupolformad eller skaftad, smultronliknande lesion som är lättblödande.
Ses inte alls ovanligt, särskilt hos barn.

Diagnostik

Rikligt med kärlslyngor av varierande kaliber, med ett överliggande tunt epidermis, återfi nns patologiskt och i dermatoskopi. Dock är förändringen oftast besvärande, och behandling genom avhyvling eller avbränning ger material för histopatologi, vilket är klokt, inte minst hos vuxna, men värdefullt även om det är ett barn, eftersom de kan ha väckt viss oro. PAD-undersökning motiveras också av dess benägenhet att recidivera.

Differentialdiagnostik

Dess tillkomsthistoria med snabb uppkomst efter liten skada, ofta volart i händer och på fingrar, gör att diagnosen sällan är särskilt osäker.
Den viktigaste differentialdiagnosen till pyogent granulom är amelanotiskt malignt melanom, varför denna typ av förändring alltid skall undersökas med histopatologi vid minsta tvekan.

Pygoent granulom eller granuloma teangiectatium. Lättblödande och skört. På finger.
Pygoent granulom även kallat granuloma teangiectatium.
På en rygg.

Kapitelindelning

Du forlater nå hudguide.no

Du forlater nå den norske Viatris siden for et annet Viatris-tilknyttet nettsted eller tredjepartsnettsted som er ansvarlig for innholdet, inkludert overholdelse av retningslinjene som gjelder i visse områder. Koblinger til Viatris tilknyttede nettsteder og tredjeparts nettsteder tilbys som en ressurs for våre besøkende og kan ikke styres av de samme forskriftskrav som gjelder for dette nettstedet. Tilknyttede tredjeparts nettsteder er underlagt deres egne vilkår og kunnskaper og praksis om databeskyttelse. Hvis dette tredjeparts nettsted er underlagt andre lands lover, kan forskriftskrav, krav til databeskyttelse eller medisinsk praksis avvike mellom land, og informasjonen som er gitt der, er kanskje ikke egnet for bruk i ditt land.
Sist oppdatert den:  01.08.2022