Kärlbildningar - Tumöratlas
Kärlbildningar

Kärlbildningar

Författare: Doc. Agneta Troilius, Specialist i dermatologi

Spider

Prevalens/demografi/klinik

Ungefär 15 % av alla barn och vuxna har någon typ av spider (nevus araneus). De uppstår mest frekvent i åldern 7-10 år. Ingen skillnad mellan pojkar och flickor, förutom i puberteten, då flickor har det mer än pojkar, vilket kan bero på hormonella mekanismer.

Förekommer oftast på prominenta ställen i ansiktet, t.ex. på nedre ögonlocket, på kinden, underarmar och på dorsalsidan av händer och fingrar. Histopatologiskt är det en central artär med ytliga kärl, som radierar utifrån artären. Pressar man med en glasskiva ser man pulsationerna i centrala artären och blekning av de omgivande kärlen.

Spontant kan dessa försvinna i barndomen, men annars kan man antingen behandla dem med kärllaser alternativt intensivt pulsat ljus. Elkoagulering innebär större risk för ärrbildning.

Multipla spindelkärl på kroppen kan uppstå i samband med leversjukdom.

Diagnostik

Diagnostik baseras på klinisk bild.

Differentialdiagnostik

Möjligen tidig granuloma telangiectaticum eller liten diskret telangiektasi.

Spider före kärllaser
1. Spider, före kärllaser - klicka på bilden för att se en större version

Spider efter kärllaser

2. Spider, efter kärllaser - klicka på bilden för att se en större version

Telangiektasier

Telangiektasier
1. Telangiektasier - klicka på bilden för att se en större version

Prevalens/demografi/klinik

Minst 10-15 % av vuxna och barn har telangiektasier i ansiktet. Telangiektasier är små, vidgade kärl, 0,1–1,0 mm i diameter. Sitter vanligtvis i ansiktsområdet och ter sig som blåa till röda kärl. Exogena faktorer kan vara alkohol, östrogen, kortison och kronisk solskada, men även trauma och postoperativa spänningar efter excision, ansiktslyftningar eller näsplastiker kan generera neovaskularisering. Ses även i samband med rosacea, Poikiloderma Civatte och flushing-besvär. Autoimmuna kollagenoser kan också ge kvarstående telangiektasier.

Kärllaser och/eller intensiv, pulsad ljusbehandling är den säkraste behandlingen.

Diagnostik

Diagnostik baseras på klinisk bild.

Differentialdiagnostik

Går ej at ta miste.


Senila angiom

Senila angiom
1. Senila angiom - klicka på bilden för att se en större version

Senila angiom kallas även för körsbärsangiom och är välavgränsade, små, röda papler från mindre än 1 x 1 mm till 3-4 mm i diameter. De består av kärlektasier, som vanligen kommer i tidig vuxen ålder och ökar med åren. De kan finnas överallt på kroppen, framförallt på buken. Kärllaser eller intensiv pulsad ljusbehandling tar lätt bort dem utan ärr.

Diagnostik

Diagnostik baseras på klinisk bild.

Differentialdiagnostik

Granuluma telangiectaticum som dock är glansigare och mera lättblödande.


Kapitelindelning

Mylan Logo

Du forlater nå hudguide.no

Ved å klikke på "fortsett" nedenfor, forlater du dette nettstedet og vil komme til et annet nettsted der det kan være en tredjepart som er ansvarlig for innholdet.
Sist oppdatert den:  01.12.2020