Verruköst nevus - Tumöratlas
Verruköst nevus

Verruköst nevus

Författare: Öl. Bertil Persson, Specialist i dermatologi 

Verruköst nevus

Verruköst nevus.

Prevalens/demografi/klinik

Verruköst nevus är lika vanligt hos båda könen och i olika folkgrupper. Tillståndet anges ha en incidens av 1 barn på 1 000 nyfödda.

Verrukösa nevi är oftast linjära, välavgränsade, lätt till kraftigt verrukösa förändringar i rosa, grå eller bruna färgnyanser. Dessa kan uppträda var som helst på kroppen, men följer Blaschkos linjer och debuterar vid födelsen eller under barnaåren. Vanligtvis är förändringarna solitära, unilaterala och asymtomatiska, men kan ibland vara infl ammatoriskt aktiva och då ge upphov till klåda.

Diagnostik

Diagnosen grundas på klinisk bild, anamnes på debut vid födelsen eller åren därefter samt vid behov på histologisk undersökning. Patienter med större verrukösa nevi bör remitteras till dermatolog på grund av viss risk för associerade interna abnormiteter.

Differentialdiagnostik

Naevus sebaceus, lichen striatus, seborroisk keratos, men även en del extremt ovanliga tillstånd. Neavus sebaceus följer inte Blaschkos linjer, är mera gul-orange i färgtonen och oftast lokaliserad till skalp eller ansikte. Lichen striatus är svårare eftersom den ofta förekommer i samma åldersgrupp, på extremiteterna och följer Blaschkos linjer. Histologin är dock oftast lichenoid, förändringarna debuterar sällan före 5 års ålder och de går oftast spontant i regress inom 6 månader. Seborroiska keratoser är oftast inte lineära och uppträder i högre ålder.


Kapitelindelning

Mylan Logo

Du forlater nå hudguide.no

Ved å klikke på "fortsett" nedenfor, forlater du dette nettstedet og vil komme til et annet nettsted der det kan være en tredjepart som er ansvarlig for innholdet.
Sist oppdatert den:  01.12.2020