Verruköst nevus - Tumöratlas
Verruköst nevus

Verruköst nevus

Författare: Öl. Bertil Persson, Specialist i dermatologi 

Verruköst nevus

Verruköst nevus.

Prevalens/demografi/klinik

Verruköst nevus är lika vanligt hos båda könen och i olika folkgrupper. Tillståndet anges ha en incidens av 1 barn på 1 000 nyfödda.

Verrukösa nevi är oftast linjära, välavgränsade, lätt till kraftigt verrukösa förändringar i rosa, grå eller bruna färgnyanser. Dessa kan uppträda var som helst på kroppen, men följer Blaschkos linjer och debuterar vid födelsen eller under barnaåren. Vanligtvis är förändringarna solitära, unilaterala och asymtomatiska, men kan ibland vara infl ammatoriskt aktiva och då ge upphov till klåda.

Diagnostik

Diagnosen grundas på klinisk bild, anamnes på debut vid födelsen eller åren därefter samt vid behov på histologisk undersökning. Patienter med större verrukösa nevi bör remitteras till dermatolog på grund av viss risk för associerade interna abnormiteter.

Differentialdiagnostik

Naevus sebaceus, lichen striatus, seborroisk keratos, men även en del extremt ovanliga tillstånd. Neavus sebaceus följer inte Blaschkos linjer, är mera gul-orange i färgtonen och oftast lokaliserad till skalp eller ansikte. Lichen striatus är svårare eftersom den ofta förekommer i samma åldersgrupp, på extremiteterna och följer Blaschkos linjer. Histologin är dock oftast lichenoid, förändringarna debuterar sällan före 5 års ålder och de går oftast spontant i regress inom 6 månader. Seborroiska keratoser är oftast inte lineära och uppträder i högre ålder.


Kapitelindelning

Du forlater nå hudguide.no

Du forlater nå den norske Viatris siden for et annet Viatris-tilknyttet nettsted eller tredjepartsnettsted som er ansvarlig for innholdet, inkludert overholdelse av retningslinjene som gjelder i visse områder. Koblinger til Viatris tilknyttede nettsteder og tredjeparts nettsteder tilbys som en ressurs for våre besøkende og kan ikke styres av de samme forskriftskrav som gjelder for dette nettstedet. Tilknyttede tredjeparts nettsteder er underlagt deres egne vilkår og kunnskaper og praksis om databeskyttelse. Hvis dette tredjeparts nettsted er underlagt andre lands lover, kan forskriftskrav, krav til databeskyttelse eller medisinsk praksis avvike mellom land, og informasjonen som er gitt der, er kanskje ikke egnet for bruk i ditt land.
Sist oppdatert den:  01.08.2022