hudguiden.se Zalna® – et nytt legemiddel for akne
Zalna® – et nytt legemiddel for akne

Zalna® – et nytt legemiddel for akne

Ny effektiv og veltolerert aknebehandling
Zalna® som er et nytt kombinasjonspreparat for akne ble presentert på et symposium ved EADV-kongressen i Amsterdam 2014. Zalna er lokal behandling og inneholder virkestoffene tretinoin (retionid) og klindamycin(antibiotika), som gir god effekt og tolereres godt.

Fordeler med Zalna®

Hvilke fordeler har Zalna? Det naturlige alternativet til Zalna er Epiduo® (retinoid + BPO).Den store fordelen er at Zalna®  er et godt aknemiddel uten å inneholde bensoylperoksid. BPO er teoretisk positivt med en relativ sterk antibakteriell effekt uten å være et antibiotikum med resistensrisiko, og det er blant de få aknelegemiddel som er akseptert ved graviditet. Bensoylperoksid har allikevel flere ulemper: Det gir kontaktallergi i 4-25 % i ulike studier (i en studie testet 8% av aknepasientene positivt på prikktest på BPO), noe vi ofte ikke oppdager da pasientene bare klager på irritasjon. BPO bleker også fargede tekstiler, noe som oppfattes negativt av pasienter da både sengetøy og klær kan bli ødelagt.

Tolereres godt

Tretinoinet i Zalna er i en ny formulering som gir mindre irritasjon enn de gamle formuleringene. I tillegg vil den antiinflammatoriske effekten til klindamycin redusere eventuell irritasjon. Zalna gelen inneholder heller ikke alkohol som kan være uttørrende og irriterende. Bleker ikke hår eller tekstiler. Tretinoin formuleringen har en rask komponent og en «slow-relase» komponent. Det betyr at det holder med dosering 1 gang per dag. Effekten er rask og god. Tretinoinet øker absorbsjonen av klindamycin og det betyr at man får en bedre effekt på p.acnes i talgkjertelen og også en langt mindre resistensrisiko.¹ 

Zalna® et godt alternativ i primærhelsetjenesten

Preparatet egner seg godt for de pasienter som har både komedo- og inflammatorisk akne med papler og mindre pustler. Bør brukes før perorale tetracykliner og passer dermed godt inn i primærhelsetjenesten.

Zalna® er et nytt kombinasjonsprodukt som utmerker seg ved: 

  • Rask og god effekt
  • Tolereres godt
  • Lav resistensrisiko

Referanser: Dreno et al. Efficacy and safety of clindamycin phosphate 1,2 %/tretinoin 0,025% formulation for the treatment of acne vulgaris: pooled analysis of data from three randomized, double-blind, parallel-group, phase III studies. EJD vol 24.no 2, April 2014.


Du forlater nå hudguide.no

Du forlater nå den norske Viatris siden for et annet Viatris-tilknyttet nettsted eller tredjepartsnettsted som er ansvarlig for innholdet, inkludert overholdelse av retningslinjene som gjelder i visse områder. Koblinger til Viatris tilknyttede nettsteder og tredjeparts nettsteder tilbys som en ressurs for våre besøkende og kan ikke styres av de samme forskriftskrav som gjelder for dette nettstedet. Tilknyttede tredjeparts nettsteder er underlagt deres egne vilkår og kunnskaper og praksis om databeskyttelse. Hvis dette tredjeparts nettsted er underlagt andre lands lover, kan forskriftskrav, krav til databeskyttelse eller medisinsk praksis avvike mellom land, og informasjonen som er gitt der, er kanskje ikke egnet for bruk i ditt land.
Sist oppdatert den:  01.08.2022