Aldara ved basalcellekreft - informasjon for helsepersonell
Ved basalcellekreft

Ved basalcellekreft

Aldara gir en effektiv tilheling av superfisielle basaliom med god langtidseffekt. Aldara gir mulighet for å behandle et større hudområde samtidig.

Histologisk tilheling er høyere enn den klinisk observerte tilheling. Den kliniske bedømmingen av Aldaras effekt ble gjort 12 uker etter endt behandling.

Aldara er en krem som er enkelt for pasienten å påføre hjemme.

Aldara har en god sikkerhetsprofil. Tilheling har sammenheng med forbigående lokale hudreaksjoner, ofte i form av erytem. Jo mer erytem jo bedre effekt. 

Referanse: Geisse JK et al. J Am Acad Dermatol. 2004; 50: 722-33.

Du forlater nå hudguide.no

Du forlater nå den norske Viatris siden for et annet Viatris-tilknyttet nettsted eller tredjepartsnettsted som er ansvarlig for innholdet, inkludert overholdelse av retningslinjene som gjelder i visse områder. Koblinger til Viatris tilknyttede nettsteder og tredjeparts nettsteder tilbys som en ressurs for våre besøkende og kan ikke styres av de samme forskriftskrav som gjelder for dette nettstedet. Tilknyttede tredjeparts nettsteder er underlagt deres egne vilkår og kunnskaper og praksis om databeskyttelse. Hvis dette tredjeparts nettsted er underlagt andre lands lover, kan forskriftskrav, krav til databeskyttelse eller medisinsk praksis avvike mellom land, og informasjonen som er gitt der, er kanskje ikke egnet for bruk i ditt land.
Sist oppdatert den:  01.08.2022