Høyrisikofaktorer for infiltrerende plateepitelkreft
Høyrisikofaktorer

Høyrisikofaktorer for infiltrerende plateepitelkreft

Klinisk informasjon

  • Tilbakefall av tumor
  • Lokalisering av tumor (øre, ansikt)
  • Størrelse på tumor (diameter) > 2 cm (> = T2)
  • Pasienter med immundefekt (uansett etiologi)
  • Tumor innenfor tidligere strålebehandlet område
  • Tumor i forbindelse med kronisk sår eller fistel
  • Tumor i arr, først og fremst etter brannskade
  • Tykkelse på tumor > 4 mm

 

Referanse: Skivepitelcancer och basalcellscancer 2008. Vårdprogram anslutande till vårdprogrammet för huvud-hals-cancer.

Les mer om plateepitelkreft

Du forlater nå hudguide.no

Du forlater nå den norske Viatris siden for et annet Viatris-tilknyttet nettsted eller tredjepartsnettsted som er ansvarlig for innholdet, inkludert overholdelse av retningslinjene som gjelder i visse områder. Koblinger til Viatris tilknyttede nettsteder og tredjeparts nettsteder tilbys som en ressurs for våre besøkende og kan ikke styres av de samme forskriftskrav som gjelder for dette nettstedet. Tilknyttede tredjeparts nettsteder er underlagt deres egne vilkår og kunnskaper og praksis om databeskyttelse. Hvis dette tredjeparts nettsted er underlagt andre lands lover, kan forskriftskrav, krav til databeskyttelse eller medisinsk praksis avvike mellom land, og informasjonen som er gitt der, er kanskje ikke egnet for bruk i ditt land.
Sist oppdatert den:  01.08.2022