Årsaker og symptomer ved plateepitelkreft - for helsepersonell
Symptomer og årsaker

Symptomer på plateepitelkreft

Det vanligste symptomet på plateepitelkreft er en flassende flekk eller en knute i huden. Den kan være hudfarget eller ha ulike rødlige nyanser. Området som er angrepet kan være skjellete og/eller være sårlignende. Dersom det angrepne hudområdet har sår, er såret meget vanskelig å lege.

Plateepitelkreft kan oppstå hvor som helst på kroppen men kommer som regel på hudområder som er utsatt for solstråler som f.eks, ansikt, ører, isse, bryst og håndrygg. Plateepitelkreft kan også oppstå i kroniske sår. 

Ulike typer plateepitelkreft

Årsaker til plateepitelkreft

Den største risikofaktoren for plateepitelkreft er mye soleksponering. Mer enn 60 % av alle tilfeller av plateepitelkreft utvikles fra aktinisk keratose som er et forstadium til plateepitelkreft. 

Den mest effektive måten å forebygge plateepitelkreft på, er å beskytte seg mot solens skadelige stråler. Mennesker med lys hud er mer sensitive for solens stråler. De rammes lettere av plateepitelkreft og andre former for hudkreft. For denne gruppen er det ekstra viktig å beskytte seg mot solen. Barn bør i stor grad unngå soleksponering ettersom barns hud er ekstra følsom for solstråler. Barn som utsettes for mye sol, har større risiko for å få hudkreft senere i livet. Dessuten har pasienter som har fått immunhemmende legemiddel over lang tid økt risiko for å få plateepitelkreft. Dette gjelder pasienter som har gjennomført en organtransplantasjon og grupper av revmatikere. Det er ekstra viktig at disse pasientene beskytter seg mot solen og får tilstrekkelig med informasjon om risikoen for hudkreft. 

Les mer om plateepitelkreft

Mylan Logo

Du forlater nå hudguide.no

Ved å klikke på "fortsett" nedenfor, forlater du dette nettstedet og vil komme til et annet nettsted der det kan være en tredjepart som er ansvarlig for innholdet.
Sist oppdatert den:  01.08.2022