Årsaker og symptomer ved plateepitelkreft - for helsepersonell
Symptomer og årsaker

Symptomer på plateepitelkreft

Det vanligste symptomet på plateepitelkreft er en flassende flekk eller en knute i huden. Den kan være hudfarget eller ha ulike rødlige nyanser. Området som er angrepet kan være skjellete og/eller være sårlignende. Dersom det angrepne hudområdet har sår, er såret meget vanskelig å lege.

Plateepitelkreft kan oppstå hvor som helst på kroppen men kommer som regel på hudområder som er utsatt for solstråler som f.eks, ansikt, ører, isse, bryst og håndrygg. Plateepitelkreft kan også oppstå i kroniske sår. 

Ulike typer plateepitelkreft

Årsaker til plateepitelkreft

Den største risikofaktoren for plateepitelkreft er mye soleksponering. Mer enn 60 % av alle tilfeller av plateepitelkreft utvikles fra aktinisk keratose som er et forstadium til plateepitelkreft. 

Den mest effektive måten å forebygge plateepitelkreft på, er å beskytte seg mot solens skadelige stråler. Mennesker med lys hud er mer sensitive for solens stråler. De rammes lettere av plateepitelkreft og andre former for hudkreft. For denne gruppen er det ekstra viktig å beskytte seg mot solen. Barn bør i stor grad unngå soleksponering ettersom barns hud er ekstra følsom for solstråler. Barn som utsettes for mye sol, har større risiko for å få hudkreft senere i livet. Dessuten har pasienter som har fått immunhemmende legemiddel over lang tid økt risiko for å få plateepitelkreft. Dette gjelder pasienter som har gjennomført en organtransplantasjon og grupper av revmatikere. Det er ekstra viktig at disse pasientene beskytter seg mot solen og får tilstrekkelig med informasjon om risikoen for hudkreft. 

Les mer om plateepitelkreft

Du forlater nå hudguide.no

Du forlater nå den norske Viatris siden for et annet Viatris-tilknyttet nettsted eller tredjepartsnettsted som er ansvarlig for innholdet, inkludert overholdelse av retningslinjene som gjelder i visse områder. Koblinger til Viatris tilknyttede nettsteder og tredjeparts nettsteder tilbys som en ressurs for våre besøkende og kan ikke styres av de samme forskriftskrav som gjelder for dette nettstedet. Tilknyttede tredjeparts nettsteder er underlagt deres egne vilkår og kunnskaper og praksis om databeskyttelse. Hvis dette tredjeparts nettsted er underlagt andre lands lover, kan forskriftskrav, krav til databeskyttelse eller medisinsk praksis avvike mellom land, og informasjonen som er gitt der, er kanskje ikke egnet for bruk i ditt land.
Sist oppdatert den:  01.08.2022