Behandling av aktinisk keratose - for helsepersonell
Behandling

Behandling av aktinisk keratose

Aktinisk keratose kan behandles effektivt

Hvorfor behandle?

En viktig grunn til å behandle aktinisk keratose, er at enkelte lesjoner kan utvikle seg til plateepitelkreft. Plateepitelkreft vokser dypere i huden og kan med tiden metastasere og dermed spre seg i kroppen. Det er umulig på forhånd vite hvilken aktiniske keratose som vil utvikle seg til plateepitelkreft.

Aktinisk keratose, spesielt om det er i flere synlige lesjoner på et hudområde (feltkanserisering), oppleves av de fleste som et utseendemessig problem. Dette blir mer i øyenfallende siden aktinisk keratose ofte oppstår på områder som naturlig utsettes for sol; ansikt, isse bryst og håndrygg. Behandling av aktinisk keratose eliminerer synlige lesjoner. Enkelte behandlinger kan også helbrede (for øyet) ikke synlige lesjoner, noe som minsker sannsynligheten for at nye lesjoner av aktinisk keratose dukker opp – som igjen innebærer at mulighet for tilbakefall blir mindre.

Det finnes ulike typer behandling av aktinisk keratose. Aktinisk keratose kan behandles effektivt, valg av behandling avhenger av flere ulike faktorer: antall lesjoner, størrelse, tykkelse, lokalisering, antall lesjoner som kommer tilbake, pasientens alder, om pasienten tidligere har hatt ikke-melanom hudkreft (NMSC – Non Melanoma Skin Cancer) etc.

Kryobehandling

Frysebehandling er i dag den vanligste behandlingen når det kun er en lesjon aktinisk keratose. Huden kjøles ned til 193 minusgrader med flytende nitrogen som sprayes på det aktuelle området. Behandlingen er ikke smertefri men gis vanligvis uten lokalbedøvelse. Etter frysingen kan det behandlede området bli hovent, få blemmer og øm hud. Det behandlede området kan ofte fremstå som et lysere, depigmentert område. 

Krem

Pasienten kan selv behandle sin aktinisk keratose ved å smøre på en krem på det berørte området. Det finnes ulike typer kremer, de varierer i effektivitet og hvor lang behandlingstiden er. De ulike kremene gir ulik lengde av tilheling etter avsluttet behandling. Ofte oppstår erytem og sårdannelse under behandlingen, men det forsvinner etter endt behandling. 

Fotodynamisk behandling

Hos hudlegen smøres en krem på det hudområdet som er rammet av aktinisk keratose. Etter en tid øker kremen hudens følsomhet for rødt lys. Deretter belyses hudområdet med rødt lys og de solskadede cellene i de aktinisk keratoser dør. Det er smertefullt med belysningen, men pasienten trenger normalt ikke bedøvelse. Ofte oppstår erytem og sårdannelse under behandlingen men forsvinner etter kort tid. 

Laser (karbondioksid, CO₂)

Laserbehandling er en ressurskrevende men effektiv behandling for å fjerne aktinisk keratose. Dersom et større område skal behandles, skal det som regel gis lokalbedøvelse. 

Skraping (curettage)

Behandlingen brukes sjelden, men innebærer at legen skraper bort lesjoner av aktinisk keratose med en skarp skje. 

Livsstilsendringer 

Foruten farmakologisk behandling eller operative inngrep, bør pasienter som er rammet av aktinisk keratose eller annen godartet – eller ondartet hudkreft, endre sine vaner. Det er viktig å minimere soleksponeringen, bruke solfaktor (SPF>20) regelmessig, unngå solarium, og bruke beskyttende klær når solen er sterk (f.eks. solhatt, caps, dekkende klær). Sist men ikke minst er det viktig at de som er rammet har helt klart for seg hva det innebærer å ha solskadet hud og hva det kan føre til.

Les mer om aktinisk keratose

Vårda barns hud

Aktinisk keratose – en folkesykdom det er viktig å behandle

Zyclara® og Aldara® er lokale imiquimod kremer på henholdsvis 3,75 % og 5 % som stimulerer kroppen eget immunforsvar til å kvitte seg med de skadede cellene som utvikles til aktinisk keratose. Zyclara egner seg spesielt godt til å behandle store områder med aktinisk keratose, såkalt feltkanserisering.

Les mer om Zyclara

Du forlater nå hudguide.no

Du forlater nå den norske Viatris siden for et annet Viatris-tilknyttet nettsted eller tredjepartsnettsted som er ansvarlig for innholdet, inkludert overholdelse av retningslinjene som gjelder i visse områder. Koblinger til Viatris tilknyttede nettsteder og tredjeparts nettsteder tilbys som en ressurs for våre besøkende og kan ikke styres av de samme forskriftskrav som gjelder for dette nettstedet. Tilknyttede tredjeparts nettsteder er underlagt deres egne vilkår og kunnskaper og praksis om databeskyttelse. Hvis dette tredjeparts nettsted er underlagt andre lands lover, kan forskriftskrav, krav til databeskyttelse eller medisinsk praksis avvike mellom land, og informasjonen som er gitt der, er kanskje ikke egnet for bruk i ditt land.
Sist oppdatert den:  01.08.2022