Naevus sebaceus - Tumöratlas
Naevus sebaceus

Naevus sebaceus

Författare: Öl. Bertil Persson, Specialist i dermatologi 

Naevus sebaceus

Naevus sebaceus.

Prevalens/demografi/klinik

Neavus sebaceus är lika vanligt hos båda könen, tre av 1000 nyfödda och uppvisar inga etniska preferenser.

Neavus sebaceus är ett medfött, hårlöst, välavgränsat, verruköst plack i gul-orange färgton, oftast lokaliserat till skalpen eller ansiktet. Under barn- och ungdomsåren är ytan oftast mjuk, jämn och något vaxartad, för att med ökande ålder bli allt mera verrukös och brunaktig. Förändringen kan vara allt ifrån några millimeter stor till fl era centimeter och växer i takt med individen. Förändringen utgörs av en typ av hamartom.

Diagnostik

Diagnostiseras på den kliniska bilden eller vid behov med hjälp av histologisk bild från stansbiopsi.

Differentialdiagnostik

Några differentialdiagnostiska överväganden är sällan aktuella med tanke på den typiska kliniska bilden. Verruköst nevus kan övervägas, men dessa är vanligen större och mer verrukösa. I vuxen ålder bör man vid avvikande klinisk bild överväga förekomsten av basalcellscancer eller adnextumör, vilka ibland kan uppstå i ett existerande naevus sebaceus.


Kapitelindelning

Mylan Logo

Du forlater nå hudguide.no

Ved å klikke på "fortsett" nedenfor, forlater du dette nettstedet og vil komme til et annet nettsted der det kan være en tredjepart som er ansvarlig for innholdet.
Sist oppdatert den:  01.12.2020