Aldara ved basalcellekreft - God effekt
God effekt

God effekt

Imiquimod 5 % krem til behandling av superfisielle basaliomer: Resultater fra 2 fase III, randomiserte, placebo- kontrollerte studier.

Formål 

Evaluere effekten og sikkerheten ved behandling med Aldara sammenlignet med placebo ved superfisielle basaliom. 

Metode 

To identiske randomiserte, dobbelblinde, placebokontrollerte multisenterstudier ble gjennomført. Forsøkspersoner med et superfisielt basaliom ble behandlet med Aldara eller placebo en gang om dagen i fem eller syv dager i uken i 6 uker (n=724). 12 uker etter endt behandling ble det gjennomført både en klinisk og histologisk evaluering.

Primærvariabel: Effekt, tilheling – klinisk og histologisk. Sekundærvariabel: sikkerhet. 

Resultat

Data fra begge studiene ble satt sammen. Sammensatt grad av tilheling (kombinert klinisk og histologiske vurderinger) ved behandling med Aldara i 5 respektive 7 dager pr uke, var 75 % versus 73 %. Den histologiske tilhelingsgraden var 82 % versus 79 %. Økende alvorlighetsgrad av erytem, erosjon og dannelse av skorper ble assosiert med høyere tilhelingsgrad.

Konklusjon

  • Aldara er en effektiv behandling ved superfisielle basaliomer.
  • Klinisk effekt 75 %.
  • Histologisk effekt er høyere enn klinisk vurdert effekt. Histologisk effekt var 82 %.
  • Effekten er relatert til lokale hudreaksjoner.
  • Dosering 5 ganger per uke er like effektivt og bedre tolerert enn 7 ganger per uke.

Godkjent dosering for Aldara ved superfisielle basaliom er: 5 ganger i uken i 6 uker. Referanse: Geisse J, Caro I, Lindholm J et al. J Am Acad Dermatol 2004; 50: 722-33.  

Mylan Logo

Du forlater nå hudguide.no

Ved å klikke på "fortsett" nedenfor, forlater du dette nettstedet og vil komme til et annet nettsted der det kan være en tredjepart som er ansvarlig for innholdet.
Sist oppdatert den:  01.12.2020