Aldara ved basalcellekreft - Vedvarende effekt
Vedvarende effekt

Vedvarende effekt

Studier er gjennomført for å undersøke langtidseffekten av Aldara ved behandlingen av basalcellekreft (BCC).

Oppfølging av tilhelingen av basalcellekreft i 5 år etter helbredelse av en tumor etter behandling med Aldara i 6 uker.

Studiedesign 

 • Multisenter, åpen studie, langtidsoppfølging
 • Dosering: en gang om dagen i 5 dager pr uke i 6 uker.
 • En primær ikke-infisert sBCC lokalisert på truncus, ben eller armer, nakke eller hals, ble biopsert og undersøkt histologisk for å konfirmere sBCC- diagnose.  

Effektvurdering 

 • Initial tilheling: andelen av studiepopulasjonen som var klinisk helt bra etter behandling med Aldara, 12 uker etter behandlingen var avsluttet.
 • Tilheling ved oppfølging etter 5 år: andelen klinisk helbredete pasienter 5 år etter avsluttet behandling (av de som ble helbredet i den innledende fasen). 

Pasienter 

 • 182 pasienter (120 kvinner, 62 menn)
 • Gjennomsnittsalder: 65 år
 • Fitzpatrick hudtyper II og III (90%)
 • 63 % av sBCC lokalisert på kroppen
 • Tumor -postbiopsi 0,2 – 9,0 cm²
 • 163 pasienter ble helt bra etter 12 uker etter avsluttet behandling med Aldara.  

Konklusjon: 

 • Aldara er en effektiv og veltolerert behandling av sBCC
 • Andelen klinisk helberedte pasienter 5 år etter avsluttet behandling er 84,5 %. Den generelle tilbakefallsgraden er lav, majoriteten av tilbakefall opptrer innen 24 måneder etter avsluttet behandling
 • Den vanligste rapporterte bivirkningen er lokale hudreaksjoner og reaksjoner på applikasjonsstedet. Lokale hudreaksjoner er vanligvis borte det første året etter avsluttet behandling. Ingen studiedeltagere avsluttet behandlingen grunnet lokale hudreaksjoner.  

Referanser: Gollnick H, Barona CG, Frank RGJ et al. Eur J Dermatol, 2005; 15: 374-81. Gollnick H. AAD, 2004; data on file, Meda Pharma.

Mylan Logo

Du forlater nå hudguide.no

Ved å klikke på "fortsett" nedenfor, forlater du dette nettstedet og vil komme til et annet nettsted der det kan være en tredjepart som er ansvarlig for innholdet.
Sist oppdatert den:  01.12.2020