Aldara ved basalcellekreft - Vedvarende effekt
Vedvarende effekt

Vedvarende effekt

Studier er gjennomført for å undersøke langtidseffekten av Aldara ved behandlingen av basalcellekreft (BCC).

Oppfølging av tilhelingen av basalcellekreft i 5 år etter helbredelse av en tumor etter behandling med Aldara i 6 uker.

Studiedesign 

 • Multisenter, åpen studie, langtidsoppfølging
 • Dosering: en gang om dagen i 5 dager pr uke i 6 uker.
 • En primær ikke-infisert sBCC lokalisert på truncus, ben eller armer, nakke eller hals, ble biopsert og undersøkt histologisk for å konfirmere sBCC- diagnose.  

Effektvurdering 

 • Initial tilheling: andelen av studiepopulasjonen som var klinisk helt bra etter behandling med Aldara, 12 uker etter behandlingen var avsluttet.
 • Tilheling ved oppfølging etter 5 år: andelen klinisk helbredete pasienter 5 år etter avsluttet behandling (av de som ble helbredet i den innledende fasen). 

Pasienter 

 • 182 pasienter (120 kvinner, 62 menn)
 • Gjennomsnittsalder: 65 år
 • Fitzpatrick hudtyper II og III (90%)
 • 63 % av sBCC lokalisert på kroppen
 • Tumor -postbiopsi 0,2 – 9,0 cm²
 • 163 pasienter ble helt bra etter 12 uker etter avsluttet behandling med Aldara.  

Konklusjon: 

 • Aldara er en effektiv og veltolerert behandling av sBCC
 • Andelen klinisk helberedte pasienter 5 år etter avsluttet behandling er 84,5 %. Den generelle tilbakefallsgraden er lav, majoriteten av tilbakefall opptrer innen 24 måneder etter avsluttet behandling
 • Den vanligste rapporterte bivirkningen er lokale hudreaksjoner og reaksjoner på applikasjonsstedet. Lokale hudreaksjoner er vanligvis borte det første året etter avsluttet behandling. Ingen studiedeltagere avsluttet behandlingen grunnet lokale hudreaksjoner.  

Referanser: Gollnick H, Barona CG, Frank RGJ et al. Eur J Dermatol, 2005; 15: 374-81. Gollnick H. AAD, 2004; data on file, Meda Pharma.

Du forlater nå hudguide.no

Du forlater nå den norske Viatris siden for et annet Viatris-tilknyttet nettsted eller tredjepartsnettsted som er ansvarlig for innholdet, inkludert overholdelse av retningslinjene som gjelder i visse områder. Koblinger til Viatris tilknyttede nettsteder og tredjeparts nettsteder tilbys som en ressurs for våre besøkende og kan ikke styres av de samme forskriftskrav som gjelder for dette nettstedet. Tilknyttede tredjeparts nettsteder er underlagt deres egne vilkår og kunnskaper og praksis om databeskyttelse. Hvis dette tredjeparts nettsted er underlagt andre lands lover, kan forskriftskrav, krav til databeskyttelse eller medisinsk praksis avvike mellom land, og informasjonen som er gitt der, er kanskje ikke egnet for bruk i ditt land.
Sist oppdatert den:  01.08.2022