Tumoratlas Dermatologi
Tumoratlas

Tumoratlas Dermatologi

Tumoratlas Dermatologi er et atlas som er laget av flere svenske dermatologer. De skriver om benigne og maligne hudtumorer. For hver diagnose beskrives 3 rubrikker; Prevalens/demografi/ klinikk, Diagnostikk og Differensialdiagnostikk.

Hensikten med atlaset er å øke kunnskapen til helsepersonell som kommer i kontakt med hudtumorer, slik at det lettere kan stilles riktige diagnoser.

Atlaset er et utdanningsverktøy for å lære å diagnostisere ulike hudtumorer. Etiologi, behandlingsalternativer og liknende beskrives ikke.

Tumoratlaset er på originalspråket; svensk.

Kapittelinndeling

Tumoratlas Dermatologi har totalt 21 kapitler. 

Forfatterpresentasjon

Johan Heilborn

Överläkare, specialist i dermatologi

Har bidragit med text och bild till kapitel 2 ”Pigmenterade nevi”, kapitel 4 ”Seborroisk keratos” och kapitel 20 ”Morbus Paget”.

Anders Johannesson

Med. Dr. Specialist i dermatologi

Har tillsammans med Jan Lapins bidragit med text och bild till kapitel 8 ”Pyogent granulom”, kapitel 11 ”Milier” och kapitel 13 ”Keloid”.

Jan Lapins

Överläkare, specialist i dermatologi

Har bidragit med text och bild till kapitel 16 ”Skivepitelcancer”, kapitel 17 ”Aktiniska keratoser”, kapitel 18 ”Hudhorn”, kapitel 19 ”Morbus Bowen” och kapitel 21 ”Kaposis sarkom”.

Bertil Persson

Överläkare, specialist i dermatologi

Har bidragit med text och bild till kapitel 3 ”Keratoakantom”, kapitel 9 ”Naevus sebaceus”, kapitel 10 ”Verruköst nevus” och kapitel 12 ”Dermatofibrom”.

Foto: Ragnar Mårtensson.

Agneta Troilius

Doc. Specialist i dermatologi

Har bidragit med text och bild till kapitel 5 ”Hemangiom”, kapitel 6 ”Vaskulära missbildningar” och kapitel 7 ”Kärlbildningar”.

Ann-Marie Wennberg

Prof. Specialist i dermatologi

Har bidragit med text till kapitel 14 ”Malignt melanom” och kapitel 15 ”Basalcellscancer”.

Foto: Ole Ros och Morgan Carlsson, Sahlgrenska Universitessjukhuset, Göteborg.

Tumöratlas omslag
Mylan Logo

Du forlater nå hudguide.no

Ved å klikke på "fortsett" nedenfor, forlater du dette nettstedet og vil komme til et annet nettsted der det kan være en tredjepart som er ansvarlig for innholdet.
Sist oppdatert den:  01.08.2022