Symptomer og årsaker ved aktinisk keratose - for helsepersonell
Symptomer og årsaker

Symptomer på aktinisk keratose

Den ultrafiolette strålingen (UV-stråling) fra solen, kan skade basalcellene i huden. Disse begynner å dele seg raskere i det skadete området, og hornlaget i overhuden rekker ikke å støte de bort på normalt vis. Det oppstår et område med unormale celler og fortykket hornlag. En eller flere lesjoner av aktinisk keratose er dannet.

Den typiske hudforandringen ved aktinisk keratose er en brunrød, skjellete flekk som i størrelse er fra et par millimeter opp til et par centimeter stor. Et typisk kjennetegn er at flekken kjennes ru eller sandpapiraktig når man tar på den med fingeren. Av og til kan man pirke den bort, men som regel kommer den tilbake. 

Aktiniske keratoser

Invasiv plateepitelkreft

Årsaker til aktinisk keratose

Aktinisk keratose oppstår ikke etter å ha vært solbrent et par ganger, men gjennom langvarig soleksponering over lengre perioder som ikke nødvendigvis er sammenhengende.

Det er altså den kumulative solstrålingen på kroppen som forårsaker aktinisk keratose. Det betyr at DNA-skadene grunnet solstråling som kroppen utsettes for i barndommen, ungdom og frem til nå,”lagres” i huden og legges sammen med solbestrålingen kroppen utsettes for i dag. Når den sammenlagte solbestrålingen blir for stor, oppstår DNA-skader og dermed aktinisk keratose.

Det er vanlig at aktinisk keratose oppstår på deler av kroppen som hyppigst eksponeres av solens stråling, ofte uten at vi tenker på det, som f.eks. ansiktet, ører, deler av issen og håndryggen.

Personer med lite pigment har økt risiko for å utvikle aktinisk keratose. Spesielt utsatt er personer med lyst eller rødt hår (hudtype I og II).

Les mer om aktinisk keratose

Vårda barns hud

Aktinisk keratose – en folkesykdom det er viktig å behandle

Zyclara® og Aldara® er lokale imiquimod kremer på henholdsvis 3,75 % og 5 % som stimulerer kroppen eget immunforsvar til å kvitte seg med de skadede cellene som utvikles til aktinisk keratose. Zyclara egner seg spesielt godt til å behandle store områder med aktinisk keratose, såkalt feltkanserisering.

Les mer om Zyclara

Du forlater nå hudguide.no

Du forlater nå den norske Viatris siden for et annet Viatris-tilknyttet nettsted eller tredjepartsnettsted som er ansvarlig for innholdet, inkludert overholdelse av retningslinjene som gjelder i visse områder. Koblinger til Viatris tilknyttede nettsteder og tredjeparts nettsteder tilbys som en ressurs for våre besøkende og kan ikke styres av de samme forskriftskrav som gjelder for dette nettstedet. Tilknyttede tredjeparts nettsteder er underlagt deres egne vilkår og kunnskaper og praksis om databeskyttelse. Hvis dette tredjeparts nettsted er underlagt andre lands lover, kan forskriftskrav, krav til databeskyttelse eller medisinsk praksis avvike mellom land, og informasjonen som er gitt der, er kanskje ikke egnet for bruk i ditt land.
Sist oppdatert den:  01.08.2022