Feltkanserisering ved aktinisk keratose - for helsepersonell
Feltkanserisering

Feltkanserisering

Aktinisk keratose kan opptre som en eneste synlig flekk (lesjon) på hudoverflaten eller med flere synlige lesjoner på et hudområde. Et vanlig begrep for å beskrive hva som hender i et solskadet hudområde som rammes av flere synlig lesjoner av aktinisk keratose, er feltkanserisering.

Konseptet «field cancerization» ble introdusert for første gang i 1953. Tanken var å forklare utviklingen av multiple primærtumorer og lokalt tilbakevendende forstadier av celleforandringer i et hudområde. På norsk har begrepet blitt oversatt til «feltkanserisering», altså et område som betegner vev med genetisk avvikende celler i områder som er kronisk eksponert for et karsinogen (1).  Feltkanserisering er altså en forklaringsmodell for et solskadet hudområde som rammes av aktinisk keratose med flere synlige lesjoner og med et antall lesjoner og celleforandringer under utvikling.

Les mer om aktinisk keratose

1.      Gjersvik, Kyte. Feltkanserisering i hud og slimhinner. Tidsskr Nor legeforen nr 18 2014, 134

Vårda barns hud

Aktinisk keratose – en folkesykdom det er viktig å behandle

Zyclara® og Aldara® er lokale imiquimod kremer på henholdsvis 3,75 % og 5 % som stimulerer kroppen eget immunforsvar til å kvitte seg med de skadede cellene som utvikles til aktinisk keratose. Zyclara egner seg spesielt godt til å behandle store områder med aktinisk keratose, såkalt feltkanserisering.

Les mer om Zyclara

Mylan Logo

Du forlater nå hudguide.no

Ved å klikke på "fortsett" nedenfor, forlater du dette nettstedet og vil komme til et annet nettsted der det kan være en tredjepart som er ansvarlig for innholdet.
Sist oppdatert den:  01.08.2022