Feltkanserisering ved aktinisk keratose - for helsepersonell
Feltkanserisering

Feltkanserisering

Aktinisk keratose kan opptre som en eneste synlig flekk (lesjon) på hudoverflaten eller med flere synlige lesjoner på et hudområde. Et vanlig begrep for å beskrive hva som hender i et solskadet hudområde som rammes av flere synlig lesjoner av aktinisk keratose, er feltkanserisering.

Konseptet «field cancerization» ble introdusert for første gang i 1953. Tanken var å forklare utviklingen av multiple primærtumorer og lokalt tilbakevendende forstadier av celleforandringer i et hudområde. På norsk har begrepet blitt oversatt til «feltkanserisering», altså et område som betegner vev med genetisk avvikende celler i områder som er kronisk eksponert for et karsinogen (1).  Feltkanserisering er altså en forklaringsmodell for et solskadet hudområde som rammes av aktinisk keratose med flere synlige lesjoner og med et antall lesjoner og celleforandringer under utvikling.

Les mer om aktinisk keratose

1.      Gjersvik, Kyte. Feltkanserisering i hud og slimhinner. Tidsskr Nor legeforen nr 18 2014, 134

Vårda barns hud

Aktinisk keratose – en folkesykdom det er viktig å behandle

Zyclara® og Aldara® er lokale imiquimod kremer på henholdsvis 3,75 % og 5 % som stimulerer kroppen eget immunforsvar til å kvitte seg med de skadede cellene som utvikles til aktinisk keratose. Zyclara egner seg spesielt godt til å behandle store områder med aktinisk keratose, såkalt feltkanserisering.

Les mer om Zyclara

Du forlater nå hudguide.no

Du forlater nå den norske Viatris siden for et annet Viatris-tilknyttet nettsted eller tredjepartsnettsted som er ansvarlig for innholdet, inkludert overholdelse av retningslinjene som gjelder i visse områder. Koblinger til Viatris tilknyttede nettsteder og tredjeparts nettsteder tilbys som en ressurs for våre besøkende og kan ikke styres av de samme forskriftskrav som gjelder for dette nettstedet. Tilknyttede tredjeparts nettsteder er underlagt deres egne vilkår og kunnskaper og praksis om databeskyttelse. Hvis dette tredjeparts nettsted er underlagt andre lands lover, kan forskriftskrav, krav til databeskyttelse eller medisinsk praksis avvike mellom land, og informasjonen som er gitt der, er kanskje ikke egnet for bruk i ditt land.
Sist oppdatert den:  01.08.2022