Behandling av plateepitelkreft - for helsepersonell
Behandling

Behandling av plateepitelkreft

Plateepitelkreft behandles alltid så raskt som mulig for å minske risikoen for at svulsten vokser og ødelegger huden rundt eller sprer seg. 

Den absolutt vanligste formen for behandling er at tumoren skjæres bort med god margin med en skalpell. Hudbiten sendes alltid inn til mikroskopisk analyse for å forsikre at hele svulsten er borte. Ved plateepitelkreft på hode og hals kan det være vanskelig å skjære bort svulsten. Da kan det bli behov for omfattende rekonstruktiv plastikk kirurgi ettersom det ikke er mulig å skjære bort hele tumoren med god nok margin. 

Det er gode prognoser ved plateepitelkreft, metastasering skjer ofte etter langt tid, nesten alle helbredes ved tidlig behandling. Likevel er det en sjanse for at ny plattepitelkreft kan dukke opp på et annet hudområde. 

For å minimere risikoen for tilbakefall av plateepitelkreft, bør soleksponering unngås. Å unngå sol er viktig siden plateepitelkreft har oppstått på solskadet hud og dermed er det klokt å ikke utsette huden for ytterligere soling. 

Forebygging av plateepitelkreft

Den mest effektive måten å forebygge plateepitelkreft på, er å beskytte seg mot solstrålene – og fremfor alt sørge for å ikke bli solbrent. Særlig er dette viktig for barn ettersom barnets hud er veldig følsom for sol. 

Barn som eksponeres for mye sol har en høyere risiko for å rammes av hudkreft senere i livet. 

Lyshudete mennesker er mer følsom for solstrålene. De rammes lettere av plateepitelkreft og andre hudkreftformer. For dem er det veldig viktig å beskytte seg mot solen. 

Når plateepitelkreft oppstår, må den alltid behandles.

Les mer om plateepitelkreft

Du forlater nå hudguide.no

Du forlater nå den norske Viatris siden for et annet Viatris-tilknyttet nettsted eller tredjepartsnettsted som er ansvarlig for innholdet, inkludert overholdelse av retningslinjene som gjelder i visse områder. Koblinger til Viatris tilknyttede nettsteder og tredjeparts nettsteder tilbys som en ressurs for våre besøkende og kan ikke styres av de samme forskriftskrav som gjelder for dette nettstedet. Tilknyttede tredjeparts nettsteder er underlagt deres egne vilkår og kunnskaper og praksis om databeskyttelse. Hvis dette tredjeparts nettsted er underlagt andre lands lover, kan forskriftskrav, krav til databeskyttelse eller medisinsk praksis avvike mellom land, og informasjonen som er gitt der, er kanskje ikke egnet for bruk i ditt land.
Sist oppdatert den:  01.08.2022