Artikkel om behandling av aktinisk keratose med Zyclara
Artikkel om behandling av aktinisk keratose

Ny artikkel om behandling av aktinisk keratose med Zyclara

SHORT REPORT:

“Long-term sustained lesion clearance from Lmax with imiquimod 3.75%, a new field-directed treatment for actinic keratosis”

G. Gupta, E. Stockfleth, K. Peris, S. Aractingi, A. Alomar, R. Dakovic, T. Dirschka

Langtidseffekten ved behandling av aktinisk keratose er avhengig av muligheten for å behandle både kliniske og subkliniske lesjoner på store soleksponerte hudområder.

I denne artikkelen, publisert i JEADV i juli 2014, konkluderes det med at Zyclara® (Imiquimod 3.75 %) kan behandle både kliniske og subkliniske AK-lesjoner i et stort solskadet hudområde, noe som resulterer i god effekt over lengre tid. Zyclara® har derfor egenskaper som gjør den til et godt førstevalg ved behandling av aktiniske keratose i et større feltkanserisert område.

Klikk her for å laste ned en pdf av artikkelen. 

Ny artikkel om behandling av aktinisk keratose med Zyclara (imiquimod 3.75%)

I denne artikkelen, publisert i JEADV i juli 2014, konkluderes det med at Zyclara (Imiquimod 3.75 %) kan behandle både kliniske og subkliniske AK-lesjoner i et stort solskadet hudområde, noe som kan gi god langtidseffekt.

Last ned som pdf

Du forlater nå hudguide.no

Du forlater nå den norske Viatris siden for et annet Viatris-tilknyttet nettsted eller tredjepartsnettsted som er ansvarlig for innholdet, inkludert overholdelse av retningslinjene som gjelder i visse områder. Koblinger til Viatris tilknyttede nettsteder og tredjeparts nettsteder tilbys som en ressurs for våre besøkende og kan ikke styres av de samme forskriftskrav som gjelder for dette nettstedet. Tilknyttede tredjeparts nettsteder er underlagt deres egne vilkår og kunnskaper og praksis om databeskyttelse. Hvis dette tredjeparts nettsted er underlagt andre lands lover, kan forskriftskrav, krav til databeskyttelse eller medisinsk praksis avvike mellom land, og informasjonen som er gitt der, er kanskje ikke egnet for bruk i ditt land.
Sist oppdatert den:  01.08.2022