Aldara ved aktinisk keratose - lokale hudreaksjoner
Lokale hudreaksjoner

Lokale hudreaksjoner

Mens behandling med Aldara pågår og frem til lesjonen/lesjonene er helbredet, er det sannsynlig at det behandlede hudområdet har et merkbart annerledes utseende enn normal hud. Lokale hudreaksjoner er vanlig, men disse reaksjonene avtar vanligvis i intensitet under behandlingens gang eller forsvinner når behandlingen avsluttes.

Det finnes en sammenheng mellom graden av fullstendig tilheling og intensiteten i de lokale hudreaksjonene (ofte erytem). Disse lokale hudreaksjonene kan være koblet til stimuleringen av det lokale immunforsvaret.

Om det trengs, på grunn av pasientens ubehag eller intensiteten i den lokale hudreaksjonen, kan man stoppe behandlingen i noen dager. Behandlingen kan gjenopptas når hudreaksjonen har avtatt. 

Det er viktig å alltid informere pasienten om lokale hudreaksjoner ved behandlingen med Aldara.

Lokale hudreaksjoner under behandling med Aldara er undersøkt i studier. De viser at erytem er den mest vanlige hudreaksjonen (23,8 %) og skorpedannelse/kløe (20,2 %). Bare 1 % av pasientene avsluttet behandlingen med Aldara på grunn av lokale hudreaksjoner. 

Før, under og etter behandling med Aldara

Før behandling

2 ukers behandling

4 ukers behandling

Avsluttet behandling

Referanser: Jorizzo J et al. JAAD. 2007; 57 (2): 265-8). Alomar A et al. British Journal of Dermatology. 2007; 157 (1): 133-41.

Mylan Logo

Du forlater nå hudguide.no

Ved å klikke på "fortsett" nedenfor, forlater du dette nettstedet og vil komme til et annet nettsted der det kan være en tredjepart som er ansvarlig for innholdet.
Sist oppdatert den:  01.08.2022