Aldara ved aktinisk keratose - lokale hudreaksjoner
Lokale hudreaksjoner

Lokale hudreaksjoner

Mens behandling med Aldara pågår og frem til lesjonen/lesjonene er helbredet, er det sannsynlig at det behandlede hudområdet har et merkbart annerledes utseende enn normal hud. Lokale hudreaksjoner er vanlig, men disse reaksjonene avtar vanligvis i intensitet under behandlingens gang eller forsvinner når behandlingen avsluttes.

Det finnes en sammenheng mellom graden av fullstendig tilheling og intensiteten i de lokale hudreaksjonene (ofte erytem). Disse lokale hudreaksjonene kan være koblet til stimuleringen av det lokale immunforsvaret.

Om det trengs, på grunn av pasientens ubehag eller intensiteten i den lokale hudreaksjonen, kan man stoppe behandlingen i noen dager. Behandlingen kan gjenopptas når hudreaksjonen har avtatt. 

Det er viktig å alltid informere pasienten om lokale hudreaksjoner ved behandlingen med Aldara.

Lokale hudreaksjoner under behandling med Aldara er undersøkt i studier. De viser at erytem er den mest vanlige hudreaksjonen (23,8 %) og skorpedannelse/kløe (20,2 %). Bare 1 % av pasientene avsluttet behandlingen med Aldara på grunn av lokale hudreaksjoner. 

Før, under og etter behandling med Aldara

Før behandling

2 ukers behandling

4 ukers behandling

Avsluttet behandling

Referanser: Jorizzo J et al. JAAD. 2007; 57 (2): 265-8). Alomar A et al. British Journal of Dermatology. 2007; 157 (1): 133-41.

Du forlater nå hudguide.no

Du forlater nå den norske Viatris siden for et annet Viatris-tilknyttet nettsted eller tredjepartsnettsted som er ansvarlig for innholdet, inkludert overholdelse av retningslinjene som gjelder i visse områder. Koblinger til Viatris tilknyttede nettsteder og tredjeparts nettsteder tilbys som en ressurs for våre besøkende og kan ikke styres av de samme forskriftskrav som gjelder for dette nettstedet. Tilknyttede tredjeparts nettsteder er underlagt deres egne vilkår og kunnskaper og praksis om databeskyttelse. Hvis dette tredjeparts nettsted er underlagt andre lands lover, kan forskriftskrav, krav til databeskyttelse eller medisinsk praksis avvike mellom land, og informasjonen som er gitt der, er kanskje ikke egnet for bruk i ditt land.
Sist oppdatert den:  01.08.2022