Milier - Tumöratlas
Milier

Milier

Författare:

  • Med. Dr. Anders Johannesson, Specialist i dermatologi 
  • Öl. Jan Lapins, Specialist i dermatologi

 

Milier

Milier kring ögon, en typisk lokal för idiopatiska milier.

Prevalens/demografi/klinik

Milier är små, 0,5-2 mm, subepidermala keratincystor. De är vanligt förekommande kring ögonen i alla åldersgrupper och uppträder som fina, vita papler. De är ibland resttillstånd efter subepidermala blåsor och andra hudsjukdomar med epidermal avskalning. Enstaka små milier ses någon gång i livet hos de flesta. Efter hudslipning - mekanisk, kemisk eller laser - liksom efter skrubbsår, kan dessa åter uppträda under en period, för att sedan spontant försvinna.

Diagnostik

Känns igen på att dessa, oftast fina, papler i huden vid försök att öppna dem med t.ex. nål innehåller en litet keratinpärla.

Differentialdiagnostik

Andra multipla vita papler i ansiktet, som inte tömmer sig på keratin vid punktering, är godartade adnextumörer, utgående t.ex. från svettkörtlar.

Viss likhet med molluscum contagiosum, som dock har liten navling och oftast ses på andra hudområden och oftast på barn, som mer sällan har milier.


Kapitelindelning

Mylan Logo

Du forlater nå hudguide.no

Ved å klikke på "fortsett" nedenfor, forlater du dette nettstedet og vil komme til et annet nettsted der det kan være en tredjepart som er ansvarlig for innholdet.
Sist oppdatert den:  01.12.2020