Milier - Tumöratlas
Milier

Milier

Författare:

  • Med. Dr. Anders Johannesson, Specialist i dermatologi 
  • Öl. Jan Lapins, Specialist i dermatologi

 

Milier

Milier kring ögon, en typisk lokal för idiopatiska milier.

Prevalens/demografi/klinik

Milier är små, 0,5-2 mm, subepidermala keratincystor. De är vanligt förekommande kring ögonen i alla åldersgrupper och uppträder som fina, vita papler. De är ibland resttillstånd efter subepidermala blåsor och andra hudsjukdomar med epidermal avskalning. Enstaka små milier ses någon gång i livet hos de flesta. Efter hudslipning - mekanisk, kemisk eller laser - liksom efter skrubbsår, kan dessa åter uppträda under en period, för att sedan spontant försvinna.

Diagnostik

Känns igen på att dessa, oftast fina, papler i huden vid försök att öppna dem med t.ex. nål innehåller en litet keratinpärla.

Differentialdiagnostik

Andra multipla vita papler i ansiktet, som inte tömmer sig på keratin vid punktering, är godartade adnextumörer, utgående t.ex. från svettkörtlar.

Viss likhet med molluscum contagiosum, som dock har liten navling och oftast ses på andra hudområden och oftast på barn, som mer sällan har milier.


Kapitelindelning

Du forlater nå hudguide.no

Du forlater nå den norske Viatris siden for et annet Viatris-tilknyttet nettsted eller tredjepartsnettsted som er ansvarlig for innholdet, inkludert overholdelse av retningslinjene som gjelder i visse områder. Koblinger til Viatris tilknyttede nettsteder og tredjeparts nettsteder tilbys som en ressurs for våre besøkende og kan ikke styres av de samme forskriftskrav som gjelder for dette nettstedet. Tilknyttede tredjeparts nettsteder er underlagt deres egne vilkår og kunnskaper og praksis om databeskyttelse. Hvis dette tredjeparts nettsted er underlagt andre lands lover, kan forskriftskrav, krav til databeskyttelse eller medisinsk praksis avvike mellom land, og informasjonen som er gitt der, er kanskje ikke egnet for bruk i ditt land.
Sist oppdatert den:  01.08.2022