Hva er basaliom? - for helsepersonell
Basalcellekreft

Basalcellekreft (Basaliom)

Basalcellekreft kalles også basaliom, og er den vanligste formen for ondartet hudkreft i Norge. Ca 20 000 personer rammes av basaliom i Norge hvert år. Størsteparten av disse er over 40 år. Fordi befolkningen blir eldre og vi endrer våre solvaner, er det sannsynlig at prevalensen og insidensen for basalcellekreft vil øke i fremtiden.

Den absolutt største årsaken til basaliom, er soleksponering. Derfor forekommer basalcellekreft ofte på områder som naturlig blir utsatt for sol, som ansikt, isse, bryst og håndrygg. Basaliom gir liten risiko for metastaser (spredning) men vokser lokalt i huden.

Basaliom er en relativt mild form for hudkreft men krever alltid behandling. 

Typer basalcellekreft

Overfladisk basaliom (superficiellt basaliom)

Overfladisk basaliom er en vanlig sent voksende form for basaliom som vokser i overhuden (epidermis). Tumoren opptrer som en velavgrenset rødlig, flassende flekk til forskjell fra typisk nodulært basaliom. Basaliomet har ofte perlemorsskimmer og er delvis gjennomsiktig. Det er liten sannsynlighet for spredning til resten av kroppen. Om basaliomet ikke behandles, forsetter den å vokse og gir skader lokalt i hud og underliggende vev. Overfladisk basaliom oppstår ofte på truncus og ekstremiteter, men kan også forekomme i ansiktet. 

Eksempel på overfladisk basaliom

Nodulært basaliom (knuteformet basaliom)

Nodulært basaliom oppstår hyppigst på hudområder som naturlig utsettes for sol: ansikt, isse, skalpen og håndrygger. Nodulært basaliom vokser i hudens lærhud (dermis) og opptrer som en hudfarget, perlemorskimrende, svak rødlig knute. Tumoren har ofte sårdannelse og kan blø, noe som ofte fører til skorpe og arr. Om basaliomet ikke blir behandlet, dannes en kant rundt knuten og det kan oppstå et sår sentralt. 

Eksempel på nodulært basaliom

Skleroserende basaliom (aggressivt basaliom)

Skleroserende basaliom er en mer uvanlig form for basalcellekreft. Svulsten vokser dypere i huden og er ofte en hard, arrliknende, perlemorskimrende forandring i huden uten veldefinerte kanter. Den kan være vanskelig å se uten hjelpemiddel. Oppstår ofte i ansiktet.

Eksempel på skleroserende basaliom

Les mer om basalcellekreft

Du forlater nå hudguide.no

Du forlater nå den norske Viatris siden for et annet Viatris-tilknyttet nettsted eller tredjepartsnettsted som er ansvarlig for innholdet, inkludert overholdelse av retningslinjene som gjelder i visse områder. Koblinger til Viatris tilknyttede nettsteder og tredjeparts nettsteder tilbys som en ressurs for våre besøkende og kan ikke styres av de samme forskriftskrav som gjelder for dette nettstedet. Tilknyttede tredjeparts nettsteder er underlagt deres egne vilkår og kunnskaper og praksis om databeskyttelse. Hvis dette tredjeparts nettsted er underlagt andre lands lover, kan forskriftskrav, krav til databeskyttelse eller medisinsk praksis avvike mellom land, og informasjonen som er gitt der, er kanskje ikke egnet for bruk i ditt land.
Sist oppdatert den:  01.08.2022