Behandling av akne
Behandling av akne

Behandling av akne

Det er viktig å vaske seg morgen og kveld med mild såpe eller en ansiktsvask for fet og kvisete hud. Fete kremer og oljer bør unngås da de risikerer å tilstoppe talgkjertlenes utførselsganger. Pasienten bør ikke klemme, skjære eller stikke i kvisene, da kan betennelsen forverres eller spres (7).

Grunnlaget for all behandling av akne er lokalbehandling og skal alltid gis, utenom ved peroral isotretioninbehandling (11). 

Behandlingen avhenger av type akne

Mild akne – komedoakne samt komedopapuløs akne

For mild ikke betent akne med komedondominert bilde, gis lokalbehandling med antibakteriell og komedolytisk effekt. (2)

Moderat inflammatorisk akne – papulopustløs akne

Grunnlaget for nesten alle akne behandling består av utvortes behandling. Hele området som er angrepet av akne skal behandles, ikke bare enkelte lesjoner. Topikale midler kan som regel kombineres, ofte ikke ved samtidig applikasjon. (14).

Det finnes imidlertid kombinasjonspreparat med substanser som er mer effektive sammen, som f.eks. den topikale kombinasjonsbehandlingen som inneholder både klindamycin og tretinoin. (15).

Produktet som inneholder denne kombinasjonen har god effekt først og fremst på moderat til alvorlig akne med både ikke-inflammerte og inflammerte lesjoner (14) og er indisert for behandling av acne vulgaris der hudormer, papler og pustler forekommer hos pasienter som er 12 år og eldre (15). Offisiell veiledning for riktig bruk av antibakterielle midler og akne behandling bør alltid vurderes (15).

Nasjonal veiledning for riktig bruk av antibakterielle midler ved akne behandling bør følges (15).

Det finnes ytterligere andre behandlinger for moderat inflammatorisk akne. 

Dyp inflammatorisk akne - acne conglobata og nodulocystisk akne 

Henvisning til spesialist. (2) 

Alvorlig arrdannende inflammatorisk akne 

Henvisning til spesialist. (2) 

Henvisning til spesialist

Ved følgende tilstander bør pasienten henvises til spesialist. Det er viktig at henvisningen er fullstendig utfylt, og at det ikke går for lang tid fra henvisningen skrives til den sendes til hudklinikken. Det er også viktig at de grunnleggende diagnostiske prosedyrer, og evaluering av igangsatt behandling er gjennomført. 

 • Ved moderat alvorlig akne med innslag av papler og pustler, der utvortes middel samt antibiotikabehandling har gitt dårlig resultat
 • Pasienter som får hyppig residiv etter antibiotikakurer bør også henvises til spesialist 
 • Nodulocystisk akne
 • Akne som gir opphav til postinflammatorisk hyperpigmentering eller arr
 • Akne som påvirker almenntilstanden, feber, leddsmerter og hudsår
 • Atypisk akne

(4,5)

Henvisningens innhold:

Spørsmålsstilling: mulig diagnose, behandling og second opinion

Anamnese: symptomer (informasjon om varighet, lokalisering, migrasjon, smerte, kløe, flassing, forandring over tid, hereditet)

Status: plassering, størrelse, form og farge, enkelt lesjon eller flere lesjoner. Andre vesentlige sykdommer (diabetes, SLE)

Utførte utredninger: (laboratorieprøver, resultat av vevsprøve)

Utprøvde medisiner: (hvilken effekt og behandlingstid)(3)

Psykiske problemer og påvirkning av livskvalitet

Det er viktig å ta tenåringers hudproblem på alvor (8). For mange ungdommer fører akne til en kraftig psykososial belastning. Det kan arte seg som nedsatt selvtillit og misnøye med utseende. Noen isolerer seg og har angst for å møte andre. Risikoen for depresjon øker. Det er ikke alltid alvorlighetsgraden av akne står i relasjon til påvirkningen av personens livskvalitet. En studie viser hvordan en gruppe pasienter med akne hadde lavere livskvalitet (sosial funksjon og mental helse) enn pasienter som hadde alvorlige innvortes sykdommer som diabetes, astma, hjerte-karsykdom og reumatiske sykdommer. Hvilken innvirkning akne har på livskvaliteten kan kartlegges ved hjelp av allmenne eller aknespesifikke livskvalitetsskjemaer. (12)


Referanser

 1. Rorsman, H., Björnberg, A., Vahlquist, A., Dermatologi Venereologi. Studentlitteratur 2007
 2. Landstinget i Värmland http://www.ltv.se/ImageVault/Images/id_21190/scope_0/ImageVaultHandler.aspx 
 3. Viss – Stockholms läns landsting http://www.viss.nu/Handlaggning/Vardprogram/Hud--och-konssjukdomar/Akne/
 4. Läkartidningen Nr 22, 2012 volym 109 http://www.lakartidningen.se/OldWebArticlePdf/1/18280/LKT1222s1085_1089.pdf
 5. Landstinget i Jönköpings län http://plus.lj.se/infopage.jsf?childId=14724&nodeId=39790  
 6. Läkartidningen, 2014-06-19 http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2014/06/Antibiotikabehandling-av-akne-bor-begransas/  
 7. 1177 http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Akne/
 8. Läkemedelsboken http://www.lakemedelsverket.se/upload/om-lakemedelsverket/publikationer/lakemedelsboken/LB-2011-2012/Hudsjukdomar.pdf
 9. Janusinfo http://www.janusinfo.se/Behandling/Strama-Stockholm/Vardprogram/Hud--och-mjukdelsinfektioner1/Akne/
 10. Landstinget Gävleborg http://www.lg.se/global/landstinget_a-o/halso_o_sjukvard/operation/hud/hudparm/acne.pdf
 11. Läkemedelsverket.se/akne
 12. Läkemedelsverket http://www.lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/Behandling_av_akne_behandlingsrekommendation.pdf
 13. Läkemedelsverket http://www.lakemedelsverket.se/upload/om-lakemedelsverket/publikationer/information-fran-lakemedelsverket/2014/Information_fran_Lakemedelsverket_nr_4_2014_webb.pdf
 14. Läkemedelsverket http://www.lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/Behandling_av_akne_bakgrundsdokumentation.pdf
 15. FASS http://www.fass.se/LIF/product?26&userType=2&nplId=20030417000021&docType=6
 16. Karolinska sjukhuset http://www.karolinska.se/Verksamheternas/Kliniker--enheter/Hudkliniken/For-vardpersonal/
Zalna

Zalna – effektiv kombinasjonsbehandling ved akne

Zalna® er en effektiv lokal behandling ved komedo- og papulopustuløs akne som er godt tolerert og enkel å bruke.

Les mer om Zalna

Du forlater nå hudguide.no

Du forlater nå den norske Viatris siden for et annet Viatris-tilknyttet nettsted eller tredjepartsnettsted som er ansvarlig for innholdet, inkludert overholdelse av retningslinjene som gjelder i visse områder. Koblinger til Viatris tilknyttede nettsteder og tredjeparts nettsteder tilbys som en ressurs for våre besøkende og kan ikke styres av de samme forskriftskrav som gjelder for dette nettstedet. Tilknyttede tredjeparts nettsteder er underlagt deres egne vilkår og kunnskaper og praksis om databeskyttelse. Hvis dette tredjeparts nettsted er underlagt andre lands lover, kan forskriftskrav, krav til databeskyttelse eller medisinsk praksis avvike mellom land, og informasjonen som er gitt der, er kanskje ikke egnet for bruk i ditt land.
Sist oppdatert den:  01.08.2022