Aldara ved kondylomer - lokale hudreaksjoner
Lokale hudreaksjoner

Lokale hudreaksjoner

Når immunforsvaret oppdager og begynner å motarbeide en infeksjon skjer immunologiske reaksjoner som kan gi en lokal inflammasjon. Det er derfor det oppstår erytem under behandling med Aldara. Pasienten opplever dette sjelden som smertefullt. Aldara i seg selv er ikke irriterende og påvirker ikke frisk hud. Når det oppstår erytem, hevelse eller sårskorper er det et tegn på at Aldara-behandlingen virker.

Dersom hudreaksjonen skulle bli for intens under behandlingen, kan det gjøres en pause på 2-3 dager i behandlingen. Blir det åpne sår skal behandlingen stoppes til sårene er tilhelet.

Etter at behandlingen er avsluttet kan det ta 1-2 uker til erytemet forsvinner og huden er helt fin igjen.

Intensiteten av erytem korrelerer med effekt

Det er en sammenheng mellom graden av total tilheling av lesjonene og intensiteten av de lokale hudreaksjonene. De lokale hudreaksjonene har sammenheng med stimuleringen av det lokale immunforsvaret.

Før behandling
Før behandling
Under behandling
Under behandling
Etter behandling
Etter behandling

Referanser: Edwards L, Ferenczy A, Eron L et al. Arch Dermatol 1998; 34: 25-30. Gollnick H, Barasso R, Jappe U et al. Int J STD AIDS 2001; 12: 22-28. Buck HW, Fortier M, Knudsen J, Paavonen J. Int J Gyn Obs 2002; 77 (3):231-8. Sauder DN Skinner J, Fox TL, Owens ML. Sex Trans Dis 2002; 30 (2): 124-8. O'Mahony C, Law C, Gollnick H, Marini M. INt J STD AIDS 2001; 12: 565-70. Hemmi H et al. Nat Immunol 2002;3: 196-200. Hengge UR et al. Lancet Infectious Diseases 2001;1:189-98. Tyring SK. Curr Ther Clin Exp 2000; 61:584-96.

Du forlater nå hudguide.no

Du forlater nå den norske Viatris siden for et annet Viatris-tilknyttet nettsted eller tredjepartsnettsted som er ansvarlig for innholdet, inkludert overholdelse av retningslinjene som gjelder i visse områder. Koblinger til Viatris tilknyttede nettsteder og tredjeparts nettsteder tilbys som en ressurs for våre besøkende og kan ikke styres av de samme forskriftskrav som gjelder for dette nettstedet. Tilknyttede tredjeparts nettsteder er underlagt deres egne vilkår og kunnskaper og praksis om databeskyttelse. Hvis dette tredjeparts nettsted er underlagt andre lands lover, kan forskriftskrav, krav til databeskyttelse eller medisinsk praksis avvike mellom land, og informasjonen som er gitt der, er kanskje ikke egnet for bruk i ditt land.
Sist oppdatert den:  01.08.2022