Aldara ved kondylomer - Varig virkning
Varig virkning

Residiv er en stor ulempe ved kondylombehandling. Vanlige behandlingsalternativ har en tilbakefallsgrad (3 måneder etter avsluttet behandling) fra 10 %-60 %. Residiv etter behandling med Aldara er meget lav: 9-14 %.

Tilbakefall etter ulike behandlingsmetoder

Referanser: Von Krogh et al. 2000; Stone at al. 1990; Handley et al. Wiley et al. 2002; Challenor et al. 2002; CICSG 1993; Duus et al. 1985; Reid et al. 1992; Syed et al. 1994; Hellberg et al. 1995; Lacey et al. 2003; Edwards et al. 1998; Garland et al. 2001; Vexiau D et al. 2005.

Du forlater nå hudguide.no

Du forlater nå den norske Viatris siden for et annet Viatris-tilknyttet nettsted eller tredjepartsnettsted som er ansvarlig for innholdet, inkludert overholdelse av retningslinjene som gjelder i visse områder. Koblinger til Viatris tilknyttede nettsteder og tredjeparts nettsteder tilbys som en ressurs for våre besøkende og kan ikke styres av de samme forskriftskrav som gjelder for dette nettstedet. Tilknyttede tredjeparts nettsteder er underlagt deres egne vilkår og kunnskaper og praksis om databeskyttelse. Hvis dette tredjeparts nettsted er underlagt andre lands lover, kan forskriftskrav, krav til databeskyttelse eller medisinsk praksis avvike mellom land, og informasjonen som er gitt der, er kanskje ikke egnet for bruk i ditt land.
Sist oppdatert den:  01.08.2022