Behandling av hudsykdommer
Behandling av hudsykdommer

Behandling av hudsykdommer i primærhelsetjenesten

De fleste hudsykdommer kan behandles i primærhelsetjenesten, dog må pasienter av og til henvises videre. 

Følgende hudsykdommer behandles normalt i primærhelsetjenesten:

(Dette er en generell beskrivelse, det kan være variasjoner mellom hudavdelinger/hudleger om hva de vil ha henvist).

Vanlige hudsykdommer av mild alvorlighet: 

 • Akne. Akne med forekomst av papler og pustler skal først behandles med systemisk terapi før pasienten eventuelt henvises til hudlege.
 • Eksem
 • Psoriasis
 • Mollusker
 • Vorter
 • Sopp – de fleste typer soppinfeksjon kan behandles i primærhelsetjenesten. Før eventuell henvisning til spesialist, skal igangsatt behandling være vurdert (og systemisk behandling eventuelt igangsettes etter positiv soppdyrkning/PCR-undersøkelse (3,4)
 • Fysiologisk håravfall (androgent) – skal ikke henvises til spesialist. Dette gjelder også tilfeller der behandling ikke finnes (3).
 • Hudinfeksjoner: behandles normalt i primærhelsetjenesten (8).
 • Hudtumorer: benigne hudtumorer og radikalt eksiderte basaliomer behandles i primærhelsetjenesten. Henvisning til spesialist er aktuelt ved mistanke om melanom, dysplastiske nevi, plateepitelkreft, Mb Bowen og der det er vanskelig å stille diagnose. (8)
 • Aktinisk keratose: diagnostiseres og kan også behandles i primærhelsetjenesten (vevsprøve eller tilstrekkelig klinisk erfaring). Henvisning er aktuelt dersom det er vanskelig å stille diagnose eller behandlingen har dårlig effekt. (3)

Å skrive en henvisning

Hudleger og hudavdelinger i Norge ser en stadig økning av henvisninger fra primærhelsetjenesten. For å kunne prioritere og behandle disse på en optimal måte, stilles nå høyere krav til henvisningen.

Vanlige ønsker fra hudleger/avdelinger: 

Henvisningen for generelle hudproblemer skal være:

 • Fullstendig utfylt (inkludert pasientens telefonnummer)
 • Aktuell (det må ikke gå for lang tid fra henvisningen skrives til den sendes til hudklinikken) 

Følgende informasjon skal være med:

 • Spørsmålsstilling
 • Anamnese og status (send gjerne med bilde!)
 • Gjennomført utredning
 • Behandling (hvilken behandling som er gitt samt resultatene av behandlingen) 

Hudlegen/avdelingen må innkalle pasienten innen en viss tid og pasienter som har mulighet til å komme innen den tiden, henvises til hudlegen/avdelingen (ved planlagte reiser eller andre tilfeller, bør ny vurdering gjøres og henvisning skrives når pasienten har mulighet til å komme).

Grunnleggende diagnostiske prosedyrer og evaluering av behandlingseffekten bør være gjennomført før pasienten henvises til spesialist. 

Dersom henvisende lege er under utdannelse bør han/hun rådføre seg med en erfaren kollega før henvisningen skrives. Dette skal komme frem i henvisningen. 

Henvisning for hudtumorer skal inneholde følgende informasjon:

 • Svulstens eksakte plassering, størrelse (diameter og/eller utbredelse), foto om mulig.
 • Varighet (vokser svulsten langsomt, eller raskt, uker versus måneder versus år)
 • Biopsi-resultat ved uklar klinisk diagnose (send med svar av vevsprøve) (3,4)

Referanser

 1. Läkemedelsboken 2014/Hudsjukdomar http://www.läkemedelsboken.se/f1_hud_hudsjukdomar_2013fm10.html
 2. SBU, Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården http://www.lg.se/Jobba-med-oss/Vardgivarportalen/Cancerstrategi-Gavleborg/Cancerprojekt/Hudcancerprocess/
 3. Akademiska sjukhuset, Uppsala http://www.akademiska.se/sv/Verksamheter/Hud--och-konssjukdomar/For-remittenter/
 4. Karolinska sjukhuset http://www.karolinska.se/for-vardgivare/kliniker-och-enheter-a-o/kliniker-och-enheter-a-o/hudkliniken/
 5. Dermatologi Venereologi, Hans Rorsman et al 2007: 34-35, 40
 6. Socialstyrelsen, webbsida http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2014januari/hudcancerdencancerformsomokarmest
 7. Läkemedelsboken 2014/Hudbiverkningar http://www.lakemedelsboken.se/x3_lma_biverkningar_2013fm10.html?search=hudbiverkningar&iso=false&imo=false&nplId=null&id=x3_26
 8. Landstinget Kronoberg http://www.ltkronoberg.se/HoS/HoS-personal/Vardoverenskommelser-mellan-primarvard-och-kliniker-/Vardoverenskommelser-mellan-primarvarden-och-hudkliniken-CLVLL/
 9. Örebro läns landsting http://www.orebroll.se/sv/Halsa-och-vard/For-vardgivare/Vardpraxis/Vardriktlinjer/Hudsjukdomar/Hudtumorer/
 10. Landstinget Gävleborg http://www.lg.se/Global/Landstinget_A-O/Halso_o_sjukvard/Operation/Hud/Hudparm/Aktinisk_keratos.pdf
 11. Cancerfonden http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Rapport/Stralskydd/2014/SSM-Rapport-2014-37.pdf
 12. Landstinget i Jönköpings län http://plus.lj.se/infopage.jsf?nodeId=39790&childId=14727

Tumoratlas Dermatologi

Tumoratlas Dermatologi er et atlas som er laget av flere svenske dermatologer. De skriver om benigne og maligne hudtumorer. Hensikten med atlaset er å øke kunnskapen til helsepersonell som kommer i kontakt med hudtumorer, slik at det lettere kan stilles riktige diagnoser.

Til Tumoratlas Dermatologi

Mylan Logo

Du forlater nå hudguide.no

Ved å klikke på "fortsett" nedenfor, forlater du dette nettstedet og vil komme til et annet nettsted der det kan være en tredjepart som er ansvarlig for innholdet.
Sist oppdatert den:  01.12.2020