Behandling av hudsykdommer
Behandling av hudsykdommer

Behandling av hudsykdommer i primærhelsetjenesten

De fleste hudsykdommer kan behandles i primærhelsetjenesten, dog må pasienter av og til henvises videre. 

Følgende hudsykdommer behandles normalt i primærhelsetjenesten:

(Dette er en generell beskrivelse, det kan være variasjoner mellom hudavdelinger/hudleger om hva de vil ha henvist).

Vanlige hudsykdommer av mild alvorlighet: 

 • Akne. Akne med forekomst av papler og pustler skal først behandles med systemisk terapi før pasienten eventuelt henvises til hudlege.
 • Eksem
 • Psoriasis
 • Mollusker
 • Vorter
 • Sopp – de fleste typer soppinfeksjon kan behandles i primærhelsetjenesten. Før eventuell henvisning til spesialist, skal igangsatt behandling være vurdert (og systemisk behandling eventuelt igangsettes etter positiv soppdyrkning/PCR-undersøkelse (3,4)
 • Fysiologisk håravfall (androgent) – skal ikke henvises til spesialist. Dette gjelder også tilfeller der behandling ikke finnes (3).
 • Hudinfeksjoner: behandles normalt i primærhelsetjenesten (8).
 • Hudtumorer: benigne hudtumorer og radikalt eksiderte basaliomer behandles i primærhelsetjenesten. Henvisning til spesialist er aktuelt ved mistanke om melanom, dysplastiske nevi, plateepitelkreft, Mb Bowen og der det er vanskelig å stille diagnose. (8)
 • Aktinisk keratose: diagnostiseres og kan også behandles i primærhelsetjenesten (vevsprøve eller tilstrekkelig klinisk erfaring). Henvisning er aktuelt dersom det er vanskelig å stille diagnose eller behandlingen har dårlig effekt. (3)

Å skrive en henvisning

Hudleger og hudavdelinger i Norge ser en stadig økning av henvisninger fra primærhelsetjenesten. For å kunne prioritere og behandle disse på en optimal måte, stilles nå høyere krav til henvisningen.

Vanlige ønsker fra hudleger/avdelinger: 

Henvisningen for generelle hudproblemer skal være:

 • Fullstendig utfylt (inkludert pasientens telefonnummer)
 • Aktuell (det må ikke gå for lang tid fra henvisningen skrives til den sendes til hudklinikken) 

Følgende informasjon skal være med:

 • Spørsmålsstilling
 • Anamnese og status (send gjerne med bilde!)
 • Gjennomført utredning
 • Behandling (hvilken behandling som er gitt samt resultatene av behandlingen) 

Hudlegen/avdelingen må innkalle pasienten innen en viss tid og pasienter som har mulighet til å komme innen den tiden, henvises til hudlegen/avdelingen (ved planlagte reiser eller andre tilfeller, bør ny vurdering gjøres og henvisning skrives når pasienten har mulighet til å komme).

Grunnleggende diagnostiske prosedyrer og evaluering av behandlingseffekten bør være gjennomført før pasienten henvises til spesialist. 

Dersom henvisende lege er under utdannelse bør han/hun rådføre seg med en erfaren kollega før henvisningen skrives. Dette skal komme frem i henvisningen. 

Henvisning for hudtumorer skal inneholde følgende informasjon:

 • Svulstens eksakte plassering, størrelse (diameter og/eller utbredelse), foto om mulig.
 • Varighet (vokser svulsten langsomt, eller raskt, uker versus måneder versus år)
 • Biopsi-resultat ved uklar klinisk diagnose (send med svar av vevsprøve) (3,4)

Referanser

 1. Läkemedelsboken 2014/Hudsjukdomar http://www.läkemedelsboken.se/f1_hud_hudsjukdomar_2013fm10.html
 2. SBU, Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården http://www.lg.se/Jobba-med-oss/Vardgivarportalen/Cancerstrategi-Gavleborg/Cancerprojekt/Hudcancerprocess/
 3. Akademiska sjukhuset, Uppsala http://www.akademiska.se/sv/Verksamheter/Hud--och-konssjukdomar/For-remittenter/
 4. Karolinska sjukhuset http://www.karolinska.se/for-vardgivare/kliniker-och-enheter-a-o/kliniker-och-enheter-a-o/hudkliniken/
 5. Dermatologi Venereologi, Hans Rorsman et al 2007: 34-35, 40
 6. Socialstyrelsen, webbsida http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2014januari/hudcancerdencancerformsomokarmest
 7. Läkemedelsboken 2014/Hudbiverkningar http://www.lakemedelsboken.se/x3_lma_biverkningar_2013fm10.html?search=hudbiverkningar&iso=false&imo=false&nplId=null&id=x3_26
 8. Landstinget Kronoberg http://www.ltkronoberg.se/HoS/HoS-personal/Vardoverenskommelser-mellan-primarvard-och-kliniker-/Vardoverenskommelser-mellan-primarvarden-och-hudkliniken-CLVLL/
 9. Örebro läns landsting http://www.orebroll.se/sv/Halsa-och-vard/For-vardgivare/Vardpraxis/Vardriktlinjer/Hudsjukdomar/Hudtumorer/
 10. Landstinget Gävleborg http://www.lg.se/Global/Landstinget_A-O/Halso_o_sjukvard/Operation/Hud/Hudparm/Aktinisk_keratos.pdf
 11. Cancerfonden http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Rapport/Stralskydd/2014/SSM-Rapport-2014-37.pdf
 12. Landstinget i Jönköpings län http://plus.lj.se/infopage.jsf?nodeId=39790&childId=14727

Tumoratlas Dermatologi

Tumoratlas Dermatologi er et atlas som er laget av flere svenske dermatologer. De skriver om benigne og maligne hudtumorer. Hensikten med atlaset er å øke kunnskapen til helsepersonell som kommer i kontakt med hudtumorer, slik at det lettere kan stilles riktige diagnoser.

Til Tumoratlas Dermatologi

Du forlater nå hudguide.no

Du forlater nå den norske Viatris siden for et annet Viatris-tilknyttet nettsted eller tredjepartsnettsted som er ansvarlig for innholdet, inkludert overholdelse av retningslinjene som gjelder i visse områder. Koblinger til Viatris tilknyttede nettsteder og tredjeparts nettsteder tilbys som en ressurs for våre besøkende og kan ikke styres av de samme forskriftskrav som gjelder for dette nettstedet. Tilknyttede tredjeparts nettsteder er underlagt deres egne vilkår og kunnskaper og praksis om databeskyttelse. Hvis dette tredjeparts nettsted er underlagt andre lands lover, kan forskriftskrav, krav til databeskyttelse eller medisinsk praksis avvike mellom land, og informasjonen som er gitt der, er kanskje ikke egnet for bruk i ditt land.
Sist oppdatert den:  01.08.2022