Aldara ved kondylom - God effekt
God effekt

God effekt

I en studie ble Aldaras effekt på kondylomer undersøkt. 6 måneder etter avsluttet behandling ble pasientene fulgt opp. 

191 pasienter med kondylomer ble behandlet med Aldara. Dosering var Aldara 3 ganger per uke til kondylomene ble borte eller i maksimalt 16 uker. Pasienter som ble helt bra ble undersøkt med hensyn til mulig residiv etter 3 og 6 måneder.

Tilheling av kondylomer ved Aldara behandling

Resultatet i studien viser at Aldara er en effektiv behandling av kondylomer. Pasienter som hadde full effekt hadde lite residiv. De lokale hudreaksjoner var ofte milde eller moderate.

Effektiviteten av Aldara har ingen sammenheng til verken alder, røyking/ikke-røyking, varighet av kondylomepisoden eller størrelsen på området med kondylomer.

Hos en del personer forsvinner kondylomene allerede etter 4 uker, og halvparten av de kvinner som blir bra med Aldara blir bra i løpet av 8 uker. Tilsvarende tall for menn er 12 uker. En av årsakene til at behandlingen kan ta noe lengere tid hos menn er at mannens hud ofte er litt tykkere.

Referanse: Vexiau D et al. Ann Dermatol Venereol 2005; 132: 845-51. Edwards L et al. Arch Dermatol. 1998; 134: 25-30. Garland SM et al. Int J STD AIDS 2001; 12: 722-9.

Du forlater nå hudguide.no

Du forlater nå den norske Viatris siden for et annet Viatris-tilknyttet nettsted eller tredjepartsnettsted som er ansvarlig for innholdet, inkludert overholdelse av retningslinjene som gjelder i visse områder. Koblinger til Viatris tilknyttede nettsteder og tredjeparts nettsteder tilbys som en ressurs for våre besøkende og kan ikke styres av de samme forskriftskrav som gjelder for dette nettstedet. Tilknyttede tredjeparts nettsteder er underlagt deres egne vilkår og kunnskaper og praksis om databeskyttelse. Hvis dette tredjeparts nettsted er underlagt andre lands lover, kan forskriftskrav, krav til databeskyttelse eller medisinsk praksis avvike mellom land, og informasjonen som er gitt der, er kanskje ikke egnet for bruk i ditt land.
Sist oppdatert den:  01.08.2022