Seborroisk keratos - Tumöratlas
Seborisk Keratose

Kapitel 3 - seborroisk keratos

Författare: Öl. Johan Heilborn, Specialist i dermatologi

Seborroisk keratos

Seborroisk keratos
1. Seborroisk keratos - klicka på bilden för att se en större version

Seborroisk vårta, senil vårta, basalcells papillom.

Prevalens/demografi/klinik

Seborroisk keratos är den vanligaste benigna tumören hos äldre och frekvensen ökar med stigande ålder. Prevalensen varierar mellan 40-60% hos individer äldre än 60 år. Tumören är ovanlig under 30 års ålder. Det finns sannolikt en familjär predisposition för att utveckla seborroisk keratos. Män och kvinnor drabbas i lika omfattning.

Seborroisk keratos utgår från prolifierade epidermala celler och uppvisar varierande kliniskt utseende. Förändringen har ingen känd specifik bakomliggande orsak, men tumören uppkommer oftare på solbelysta hudpartier. Seborroisk keratos uppträder enbart på hårbeklädda hudpartier och ses ej i slemhinna eller på handflator och fotsulor. Vanliga lokalisationer är hals/nacke, bål (ffa rygg) och extremiteter.

Tumören är vanligen skarpt avgränsad, ofta ljusbrun, gulaktig eller mörkbrun till svart. Ibland utvecklas denna till en vit hyperkeratos. Tumören är ofta platt initialt, men ändras med tiden till en upphöjd, stundtals verrukös förändring. Förändringen förefaller ”påklistrad” mot underlaget och uppvisar i regel typiska hornpluggar (hornpärlor), vilket bidrar till att skilja seborroisk keratos från andra pigmenttumörer. Enskilda lesioner kan bli upp till 5 cm stora, flertalet är ofta 0,5 – 1 cm stora.

Seborroiska keratoser är ofarliga men kan skapa problem och obehag. Vissa förändringar kan klia och ge upphov till eksemreaktioner. Tumören kan upplevas kosmetiskt missprydande, fastna i kläder och bli irriterad, stundtals infekterad.

Diagnostik

Diagnosen ställs i regel kliniskt men vid minsta tveksamhet genomförs histopatologisk undersökning. Inflammerad seborroisk keratos eller brunsvart lesion kan vara svår att skilja från malignt melanom, många gånger avgör dermatoskopi diagnosen. Multipla seborroiska keratoser hos en enskild individ kan dessutom störa möjligheten att upptäcka dyspalstiska nevus eller malignt melanom.

Differentialdiagnostik

Malignt melanom – ibland svårbedömt, en mer oregelbunden struktur, saknar hornpärlor. Om kvarstående restpigment i botten då en seborroisk keratos har bortskrapats skall MM uteslutas genom excision.

Pigment nevus (dysplastiska) – i regel jämnare yta, saknar hornpärlor.

Pigmenterad Aktinisk keratos – mindre fet yta, hyperkeratotisk, saknar hornpärlor.

Pigmenterat basaliom – ofta glansig, vallartad kant, teleangiektasier, ulceration / krusta. Saknar hornpärlor.


Kapitelindelning

Du forlater nå hudguide.no

Du forlater nå den norske Viatris siden for et annet Viatris-tilknyttet nettsted eller tredjepartsnettsted som er ansvarlig for innholdet, inkludert overholdelse av retningslinjene som gjelder i visse områder. Koblinger til Viatris tilknyttede nettsteder og tredjeparts nettsteder tilbys som en ressurs for våre besøkende og kan ikke styres av de samme forskriftskrav som gjelder for dette nettstedet. Tilknyttede tredjeparts nettsteder er underlagt deres egne vilkår og kunnskaper og praksis om databeskyttelse. Hvis dette tredjeparts nettsted er underlagt andre lands lover, kan forskriftskrav, krav til databeskyttelse eller medisinsk praksis avvike mellom land, og informasjonen som er gitt der, er kanskje ikke egnet for bruk i ditt land.
Sist oppdatert den:  01.08.2022