hudguiden.se Nytt om akne på EADV 2014
Nytt om akne på EADV 2014

Nytt om akne fra EADV-kongressen i Amsterdam oktober 2014

Akne er faktisk et dynamisk område med nye preparater og mye forskning og vitenskapelige artikler. Ved høstmøtet i European Academy for Dermato-Venereology ble det ikke bare gammelt nytt, men også en del nyheter. 

Alle vil unngå akne-arr, hvilket – utenom de psykososiale konsekvensene – er det som gjør akne til en sykdom man skal ta på alvor. Akne er ikke bare «kviser som leger seg selv og som alle har». Tidligere ble det ofte påstått at det bare var nodulocystiske forandringer som kunne gi arr, men flere studier viser at til og med relativ moderate papulopustuløse lesjoner kan gi varige arr. I enkelte studier får oppimot 50 % av aknepasientene denne type arr, noe som beror på hvordan man definerer arr i forhold til akne. Ingen ideell behandling finnes for groper/keloider/pigment som ikke leges av seg selv (sliping, laser, annen kirurgi, etsende syrer etc.), men det beste er å forebygge arr og derfor er det viktig å behandle akne tidlig.

Følgende faktorer anses å gi større risiko for arrdannelse: 

  • Nodulocystisk akne
  • Ubehandlet akne over lang tid (i ekstremtilfelle er 3 måneder beskrevet, men vanlig over enda lengre tid)
  • Røyking
  • Mye sebum/fet hud
  • Kraftig inflammatorisk akne (noe som kan være en anledning til å behandle akne noen uker med systemiske steroider) 

Doxycyklin vs Isotretinoin ved nodulocystisk akne

Jerry Tan fra Canada f. Fl har gjennomført en studie på nodulocystisk akne med sammenligning mellom 200 mg doxycyklin + Epiduo med Isotretinoin (Br J Dermatol 2014, e-publikasjon). Behandlingen ble gjennomført i 20 uker. Isotretinoin hadde en signifikant bedre effekt ved studiens slutt, men effekten var raskere og pasientene hadde færre bivirkninger i doxycyklingruppen. Det var ingen oppfølging og man kan derfor ikke regne med en permanent effekt med doxycyklin, men man konkluderer med at dette er en alternativ behandling ved nodulocystisk akne hos pasienter som man ikke vil/kan/våger medisinere med isotretinoin.

Isotretionindoser

Samme Tanredegjorde på AAD-møtet i Denver våren 2014 om en gjennomgang av over 30 års erfaring av isotretinoin (vil bli publisert i JAAD). Summert har totaldosene ofte vært for lave for å permanent kunne bli kvitt akne, og han anbefaler en totaldose på 150-225 mg/kg kroppsvekt. De høyeste dosene til unge pasienter, menn, truncus-akne, eller kvinner med polycystiske ovarier. Døgndosen bør være den høyest akseptable, noe som ofte innebærer ca 0,8 – 0,9/mg/kg per dag, og man bør behandle i minst 6 måneder.

Akne og antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens på grunn av akneterapi er et voksende problem, fremfor alt ved peroral terapi, mens utvortes antibiotika ikke risikerer samme totale helsekonsekvens for individet eller befolkningen. Man bør f.eks, ikke gi peroral antibiotikabehandling ved mild akne eller komedoakne, selv om effekten er god. I stedet bør man velge for eksempel utvortes retinoider og/eller benzoylperoksid eller lokalt antibiotika. Läkemedelsverkets nye anbefalinger(Sverige) fra sommeren 2014, anbefaler at man alltid gir antibiotika sammen med utvortes akneterapi i maks 3 måneder av gangen og ikke mer enn 2 tetracyklinkurer før man vurderer isotretinointerapi hos dermatolog.

Akne hos voksne kvinner

Dette er den gruppen aknepasienter som øker mest, ca 20-40 % av voksne vestlige kvinner har akne. I voksen alder har en færre komedoner enn ved tenåringsakne. Akne er i tenårene mest alvorlig hos menn, men etter 20-årsalderen er akne signifikant vanligere hos kvinner enn hos voksne menn. Dette skyldes mest sannsynlig økt frekvens av polycystiske ovarier, som er blitt langt mer vanlig, i alle fall i Sør-Europa på grunn av mer frekvent fedme. Kan gjerne behandles med p-piller (langsom effekt, ca 2 -3 måneder), alternativt – til kvinner med kontraindikasjon for p-piller – spironolakton i dosene 75-150 mg/dag, noe som har en antiandrogen effekt. Isotretinoin har god effekt, til og med i små doser som 5-10 mg i 3 måneder (som imidlertid ikke kurerer akne). 

Zalna

Zalna – effektiv kombinasjonsbehandling ved akne

Zalna® er en effektiv lokal behandling ved komedo- og papulopustuløs akne som er godt tolerert og enkel å bruke.

Les mer om Zalna

Du forlater nå hudguide.no

Du forlater nå den norske Viatris siden for et annet Viatris-tilknyttet nettsted eller tredjepartsnettsted som er ansvarlig for innholdet, inkludert overholdelse av retningslinjene som gjelder i visse områder. Koblinger til Viatris tilknyttede nettsteder og tredjeparts nettsteder tilbys som en ressurs for våre besøkende og kan ikke styres av de samme forskriftskrav som gjelder for dette nettstedet. Tilknyttede tredjeparts nettsteder er underlagt deres egne vilkår og kunnskaper og praksis om databeskyttelse. Hvis dette tredjeparts nettsted er underlagt andre lands lover, kan forskriftskrav, krav til databeskyttelse eller medisinsk praksis avvike mellom land, og informasjonen som er gitt der, er kanskje ikke egnet for bruk i ditt land.
Sist oppdatert den:  01.08.2022