Behandling av kviser | Hudguide
Behandling av kviser

Behandling av kviser

Det er flere måter å behandle akne. Hvilken behandling som hjelper avhenger av hvilke type akne man har.1 Kviser opptrer på ulike måter, hudormer, papler, pustler og cyster. Alvorlighetsgraden varierer fra mild til moderat og til svært alvorlig.

Fire årsaker til kviser1,3

Kviser utvikles gjennom fire samspillende faktorer:

  • Økt talgproduksjon
  • Ubalanse mellom ny hud som dannes og gammel hud som avstøtes (”abnorm keratinisering”)
  • Oppvekst av bakterier
  • Betennelse

Legemidler mot kviser

Reseptfri behandling kan kjøpes på apotek. Dette hjelper for noen, mens mange fortsatt vil ha problemer. Dersom reseptfri behandling ikke hjelper, må man kontakte fastlegen eller hudlege for å få et mer effektivt reseptbelagt legemiddel. Dette kan være enten lokalbehandling, en gel eller krem, eller tabletter. 

Det finnes lokale legemidler som bare inneholder et virkestoff, og de som inneholder kombinasjoner av flere virkestoff for å kunne påvirke flere av årsakene til kviser. Om ikke disse hjelper kan tabletter/kapsler være et alternativ.3

Virksomme midler til kvisebehandling

Under er en oversikt over de vanligste legemidlene og kombinasjoner for kvisebehandling

Reseptfrie legemidler

Benzoylperoksid

Legemidler som bare inneholder virkestoffet benzoylperoksid kan kjøpes reseptfritt på apotek.

Benzoylperoksid reduserer mengden bakterier og løser opp proppdannelsen i talgkjertelens utførselsgang. Legemiddelet finnes i ulike styrker og man bør alltid starte med det svakeste. Benzoylperoksid kan bleke hår, klær og tekstiler som for eksempel håndklær og sengetøy. Reseptfrie produkter med benzoylperoksid fungerer best hos de med mild akne.4

Det er vanlig at man opplever en brennende følelse i huden (svie) når man bruker benzoylperoksid. Hos mange blir huden rød, kjennes tørr og flasser.4

Reseptbelagte legemidler

Klindamycin og tretinoin

Kombinasjonslegemiddel med klindamycin og tretinoin motvirker tre av de fire utløsende faktorene til akne: Bakterievekst, inflammasjon og abnorm keratinisering.4

Klindamycin reduserer veksten av bakterier som forårsaker akne samtidig som klindamycin også er betennelsesdempende. Tretinoin reduserer også betennelsen samtidig som den hindrer at talgkjertelens utførselsgang tilstoppes ved å normalisere keratiniseringen.4

Tørr hud, kløe og rødhet kan forekomme ved bruk at dette legemiddelet, men det er ikke vanlig. Man bør ikke bruke legemiddel med klindamycin og tretinoin om en er gravid eller planlegger å bli gravid, heller ikke ved amming.4

Produktet misfarger ikke hår og tekstiler.

Adapalen

Adapalen hindrer at talgkjertelens utførselsgang tilstoppes, ved å normalisere celledannelsen. Adapalen har også antiinflammatoriske egenskaper. Bør ikke brukes under graviditet, på grunn av begrensede data.4

Adapalen og benzoylperoksid 

Adapalen finnes også i en fast kombinasjon sammen med benzoylperoksid der benzoylperoksid dreper bakteriene og oppløser proppdannelsen i talgkjertelens utførselsgang mens adapalen normaliserer dannelsen av cellene rundt talgkjertelen og reduserer betennelsen.4

Under behandlingen er det vanlig med reaksjoner i påføringsområdet slik som: Tørr og flassende hud, sterk svie og kontakteksem. Kombinasjonsbehandlingen bør ikke brukes ved graviditet.4

Produktet kan bleke hår, klær og andre tekstiler som håndklær og sengetøy.4

Azelainsyre

Legemiddel med azelainsyre virker på to måter: De reduserer proppdannelsen i talgkjertelen samtidig som de hemmer bakterieveksten.De er reseptbelagte og finnes i gel – eller kremformulering.4

Bruk av azelainsyre kan gi kløe, svie eller smerte på påføringsstedet.4

Om man vil bruke azelainsyre under graviditet eller ved amming bør en rådføre seg med lege.4

Klindamycin

Klindamycin er et antibiotikum som kan påføres direkte på huden. Legemiddelet finnes som en lettflytende oppløsning eller som en emulsjon som likner hudlotion. Stoffet reduserer mengden bakterier, en av årsakene til akne, i tillegg har det en antiinflammatorisk effekt.4

Man bør ikke bruke klindamycin lengre enn 3 måneder ettersom bakteriene kan utvikle resistens mot behandlingen. For å motvirke denne risiko skal klindamycin aldri brukes alene, man skal alltid kombinere med et annet lokalt virkestoff som motvirker akne. Da reduseres risikoen for resistensutvikling. Det enkleste er derfor å bruke en fast kombinasjon med for eksempel tretinoin, hvor de to virkestoffene allerede er blandet i en gel.4

Lymecyklin/Tetracyklin

Lymecyklin/Tetracyklin er perorale antibiotika (tabletter/kapsler) til behandling av moderat til alvorlig akne. De reduserer mengden bakterier og motvirker betennelsen i talgkjertlene.4 Da antibiotika som tas i tablettform påvirker utviklingen av resistente bakterier er det viktig å bare bruke denne type behandling når det virkelig er behov. Legemiddel som brukes på huden bør prøves først.3

Man bør unngå direkte sollys under behandling.4 Det er derfor viktig å planlegge sin behandling slik at man ikke tar kuren når man er på sol-ferie.

Peroral antibiotika kan påvirke bakteriebalansen på mange steder i kroppen, fremfor alt i mage og tarm. Man kan få problemer med magen og soppinfeksjoner som følge av forstyrrelser i den naturlige bakteriefloraen. En bør ikke bruke lymecykliner/tetracykliner under graviditet. Ved amming bør man rådføre seg med lege. 4

Noen legemidler kan gjøre at effekten av tetracykliner reduseres, f.eks antacider mot halsbrann og legemidler som inneholder kalsium, jern eller sink. Man bør ikke avbryte eller endre sin behandling uten å ha rådført seg med lege.4

Legemidler med hormoner

Legemidler som inneholder to ulike hormoner (østrogen og gestagen) kan påvirke talgkjertlene, redusere talgproduksjonen og dermed forbedre akne hos kvinner.1,4 Behandlingen kan forbedres ved å kombinere hormonproduktet med en lokalbehandling som man påfører huden. Legemidler med hormoner skal ikke brukes av menn. De fleste hormonlegemidler mot akne fungerer også som p-pille. Derfor skal man ikke kombinere et sånt aknelegemiddel med andre prevensjonmidler som inneholder hormoner.4

Ettersom det er en økt risiko for venøs tromboembolisme (VTE) bør dette kun forskrives som aknebehandling til kvinner som ikke har noen risikofaktorer for VTE samtidig som de trenger prevensjon.4 Skal ikke brukes under graviditet.4

Effekt mot akne sees etter 3-4 måneder.

Isotretinoin

Isotretionin er et stoff som er beslektet med A-vitamin. Man bruker isotretionin for å behandle alvorlig akne der annen behandling ikke har gitt tilstrekkelig effekt.1,3 Virkningsmekanismen for isotretinoin er ikke klarlagt i detalj, men forbedringen av alvorlig akne er koblet til hemmet talgkjertelaktivitet og reduksjon av talgkjertlenes størrelse. I tillegg har isotretinoin en antiinflammatorisk effekt.4

Isotretinoin kan ha mange alvorlige bivirkninger, f.eks alvorlig leverpåvirkning og fosterskadende effekt. Regelmessig kontroll av leververdier er derfor viktig under behandling.Man skal altså ikke ta isotretinoin om man er gravid, heller ikke om man planlegger å bli gravid iløpet av behandlingen eller innen en måned etter at behandlingen er avsluttet. Det er viktig å bruke en sikker prevensjonsmetode under behandling, og en måned før og etter behandling.3,4

Les mer om akne:

Referanser

1. Store medisinske leksikon/ akne, sml.no 

2. Behandling av akne- behandlingsrekommendation. Informasjon från Läkemedelsverket, nr 4, 2014, 15-48.

3. Felleskatalogen.no - de forskjellige medikamentene nevnt over

Informasjonen som gis på våre nettsider er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

Sist oppdatert: 27.09.2018

Grafikk av to personer som har kviser og som ikke vet hvorfor de har det

Test deg selv! Trenger du kvisebehandling?

Av og til trenger akne reseptbelagt behandling. Vår kvisetest tar bare noen minutter og avgjør om du bør søke hjelp for dine kviser.

Ta testen

Du forlater nå hudguide.no

Du forlater nå den norske Viatris siden for et annet Viatris-tilknyttet nettsted eller tredjepartsnettsted som er ansvarlig for innholdet, inkludert overholdelse av retningslinjene som gjelder i visse områder. Koblinger til Viatris tilknyttede nettsteder og tredjeparts nettsteder tilbys som en ressurs for våre besøkende og kan ikke styres av de samme forskriftskrav som gjelder for dette nettstedet. Tilknyttede tredjeparts nettsteder er underlagt deres egne vilkår og kunnskaper og praksis om databeskyttelse. Hvis dette tredjeparts nettsted er underlagt andre lands lover, kan forskriftskrav, krav til databeskyttelse eller medisinsk praksis avvike mellom land, og informasjonen som er gitt der, er kanskje ikke egnet for bruk i ditt land.
Sist oppdatert den:  01.08.2022