Kontakteksem | Hudguide
Kontakteksem

Kontakteksem

Ved kontakteksem får man som regel typiske eksemsymptomer: rødhet, sprekker og blemmer. Ofte klør det og når du klør kan symptomene forverres. Kontakteksem deles inn i to ulike grupper: allergisk kontakteksem og ikke-allergisk kontakteksem (kalles også irritativ kontakteksem).²³ ²⁵

Allergisk kontakteksem

Allergisk kontakteksem oppstår når huden har vært i direkte kontakt med noe man er allergisk mot.²³ ²⁵ De fleste tilfellene oppstår på hendene og kommer av nikkelallergi. Risikoen for å utvikle allergi mot nikkel øker jo mer man bruker gjenstander som inneholder nikkel. Risikoen øker dersom man tar hull i ørene eller piercer seg og velger å bruke smykker med nikkel. Andre stoffer som kan fremkalle kontakteksem er krom, gummi, parfyme og noen typer konserveringsmiddel. Totalt finnes det ca 4000 stoffer man kan få kontakteksem av. ²⁰

Ikke-allergisk kontakteksem

Når man får ikke-allergisk kontakteksem er det som regel håndeksem. Hudens naturlige beskyttelse brytes ned av hudkontakt med stoffer som f.eks. løsemiddel. Mange får eksem på grunn av jobben de utfører fordi de i løpet av arbeidsdagen er mye i kontakt med hudirriterende stoffer. Man kan få det også om man bruker tette sko. Bleieutslett er også en  vanlig type ikke-allergisk kontakteksem. Barn kan få eksem fordi huden over lang tid er i kontakt med våte eller skitne bleier. Personer som tidligere har hatt atopisk eksem er mer utsatt for noen typer ikke-allergisk kontakteksem. Noen stoffer, som f.eks. våt sement gir både allergisk og ikke-allergisk (irritativ) kontakteksem. 

Behandling

Når man har eksem bør man unngå å irritere det rammede området. Unngå å vaske det for ofte, og unngå sterk såpe. Dersom man vil få bort skitt uten å bruke vann eller såpe, kan man bruke håndsprit. Fuktighetskremer kan hjelpe huden med å bygge opp igjen det naturlige beskyttelseslaget, og milde kortisonkremer kan lege eksemet. Dersom man har allergisk kontakteksem er det viktig å unngå stoffene man er allergisk mot.

Andre typer eksem:

 

Referanser

²⁰ Norges astma og allergiforbund, naaf.no

²³ Norsk legemiddelhåndbok. Legemiddelhandboka.no

²⁵ Hudportalen.no , Psoriasis- og eksemforbundet

Informasjonen som gis på våre nettsider er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

 

Du forlater nå hudguide.no

Du forlater nå den norske Viatris siden for et annet Viatris-tilknyttet nettsted eller tredjepartsnettsted som er ansvarlig for innholdet, inkludert overholdelse av retningslinjene som gjelder i visse områder. Koblinger til Viatris tilknyttede nettsteder og tredjeparts nettsteder tilbys som en ressurs for våre besøkende og kan ikke styres av de samme forskriftskrav som gjelder for dette nettstedet. Tilknyttede tredjeparts nettsteder er underlagt deres egne vilkår og kunnskaper og praksis om databeskyttelse. Hvis dette tredjeparts nettsted er underlagt andre lands lover, kan forskriftskrav, krav til databeskyttelse eller medisinsk praksis avvike mellom land, og informasjonen som er gitt der, er kanskje ikke egnet for bruk i ditt land.
Sist oppdatert den:  01.08.2022