Ulike hudtyper | Hudguide
Hudtyper

Hudtyper

For tydeligere å kunne beskrive risikoen for å bli solbrent og dermed kunne gi riktig solbeskyttelsesråd, deler vi hud inn i ulike typer. Grupperingen baserer seg på soleffekten etter 30 minutter i solen midt på dagen for første gang om sommeren1.


Hudtype 1 – alltid rød, aldri brun
Hudtype 2 – alltid solbrent, av og til brun
Hudtype 3 – av og til solbrent, alltid brun
Hudtype 4 – aldri solbrent, blir lett brun
Hudtype 5 – alltid brun
Hudtype 6 – alltid svart

Mennesker med forskjellige hudtyper kan oppholde seg i solen i ulik lengde før de blir solbrent 2. Når vi er i solen er det først og fremst viktig å beskytte seg mot de skadelige UV-strålene. Derfor er det viktig å velge en solbeskyttelse som er tilpasset akkurat din hud2.

Personer med lite pigment har økt risiko for å utvikle aktinisk keratose og andre hudsykdommer forårsaket av sol, som for eksempel malignt melanom (føflekk-kreft), basaliom og plateepitelkreft 3. Spesielt utsatt er personer med hudtype 1 og 2 1.Du forlater nå hudguide.no

Du forlater nå den norske Viatris siden for et annet Viatris-tilknyttet nettsted eller tredjepartsnettsted som er ansvarlig for innholdet, inkludert overholdelse av retningslinjene som gjelder i visse områder. Koblinger til Viatris tilknyttede nettsteder og tredjeparts nettsteder tilbys som en ressurs for våre besøkende og kan ikke styres av de samme forskriftskrav som gjelder for dette nettstedet. Tilknyttede tredjeparts nettsteder er underlagt deres egne vilkår og kunnskaper og praksis om databeskyttelse. Hvis dette tredjeparts nettsted er underlagt andre lands lover, kan forskriftskrav, krav til databeskyttelse eller medisinsk praksis avvike mellom land, og informasjonen som er gitt der, er kanskje ikke egnet for bruk i ditt land.
Sist oppdatert den:  01.08.2022