Soppinfeksjoner i huden | Hudguide
Soppinfeksjoner i huden

Soppinfeksjoner i huden

Soppinfeksjoner i huden kan komme enten av dermatofytter eller av gjærsoppene, Candida og Malassezia. Disse finnes normalt i huden, men noen ganger kan de føre til utslett hos mennesker med sensitiv hud.²³ ³⁰

Årsak

Hudsopp trives i varme og fuktighet. Dermatofytter finnes i omgivelsene våre og kan smitte fra mennesker eller dyr. Smitten kan også være indirekte f.eks. fra fuktige miljø som svømmehaller. Gjærsoppen Candida forekommer normalt på hud og i slimhinner uten å gi plager, men kan føre til infeksjoner ved f.eks. ubalanse i huden eller ved nedsatt immunforsvar (f.eks. ved diabetes). Også gjærsoppen Malassezia finnes naturlig i huden, men kan hos enkelte gi flass eller utslett på brystet (pityriasis versicolor). ²³ ³⁰

Diagnose

Soppinfeksjon av dermatofytter påvises vanligvis gjennom dyrking (ca 1 måned) eller ved direktemikroskopi (du får svar innen noen dager men ikke like korrekt som ved dyrking) av hud- eller negleavskrap. Ved gjærsoppinfeksjon må man stole på det typiske utseende på utslettet, dyrking kan være misvisende.²³ ³⁰

Det finnes mange andre hudsykdommer som kan misoppfattes som sopp, blant annet psoriasis ved utslett på negler, hender, føtter og i hodebunnen. 

Ulike typer utslett ved soppinfeksjon

Dermatofyttinfeksjoner starter normalt mellom fjerde og femte tå og kan spres til huden på foten og hendene. Hodebunnstinea (sopp) rammer ofte barn (ellers er det ganske uvanlig med soppinfeksjoner hos barn) i epidemier, man smittes ofte i utlandet. Ringorm er en svært overdiagnostisert lidelse, der smitten forutsetter nærkontakt med dyr (ofte kyr eller marsvin) – psoriasis og eksem kan også ha runde utslett og er langt mer vanlig.²³ ³⁰

Candida er vanlig i munnhulen, i underlivet hos kvinner og i hudfolder (f.eks. under brystet). Malassezia gir enten flass hos voksne (hodebunn, øyebryn, nesevinklene) eller pityriasis versicolor hos unge voksne (lyse eller brune utslett på bryst – eller ryggsiden).²³ ³⁰ 

Behandling

Ved soppinfeksjon bør man utelukke nedsatt immunforsvar (f.eks. på grunn av diabetes) som årsak til utbruddet. Ved de fleste soppinfeksjoner er det viktig å unngå varme og fukt. Utvortes reseptfrie soppmiddel fra apoteket hjelper mot mange soppinfeksjoner. Neglesopp, og sopp i hodebunnen, krever reseptbelagte soppdrepende middel i tablettform. ²³ ³⁰ 

Les mer om ulike hudproblem

Referanser

²³ Norsk legemiddelhåndbok. Legemiddelhandboka.no

³⁰ Norsk helseinformatikk. nhi.no

Informasjonen som gis på våre nettsider er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

 

Du forlater nå hudguide.no

Du forlater nå den norske Viatris siden for et annet Viatris-tilknyttet nettsted eller tredjepartsnettsted som er ansvarlig for innholdet, inkludert overholdelse av retningslinjene som gjelder i visse områder. Koblinger til Viatris tilknyttede nettsteder og tredjeparts nettsteder tilbys som en ressurs for våre besøkende og kan ikke styres av de samme forskriftskrav som gjelder for dette nettstedet. Tilknyttede tredjeparts nettsteder er underlagt deres egne vilkår og kunnskaper og praksis om databeskyttelse. Hvis dette tredjeparts nettsted er underlagt andre lands lover, kan forskriftskrav, krav til databeskyttelse eller medisinsk praksis avvike mellom land, og informasjonen som er gitt der, er kanskje ikke egnet for bruk i ditt land.
Sist oppdatert den:  01.08.2022