Arr på huden | Hudguide
Arr

Arr

Arr kan være plagsomme og skjemmende, og kan påvirke selvtilliten. Alle arr, uansett størrelse eller plassering, kan oppfattes som et personlig problem. Proaktiv behandling for å minske arrenes synlighet kan hjelpe til med å styrke selvbildet.³³

De fleste kjenner ikke til at det finnes tilgjengelige behandlinger som forbedrer arrenes utseende – både gamle og nye. 

Problemer med arr

Det kan ta opptil 18 måneder før arr blir borte eller blekner etter en skade, men problem-arr kan få følgende ringvirkninger:  

  • Vokse seg større
  • Forbli røde/mørke og forhøyede uten å blekne
  • Forårsake ubehag, kløe eller smerte
  • Begrense førligheten i ledd
  • Ubehag i forhold til hvordan arret ser ut  

Hva er et arr?

Når et sår leges, bygges nytt vev fra sårkanten. Overhuden og støttevevet bygges på samme måte. Hvor dypt og størrelsen på såret, er avgjørende for hvordan huden leges. Et arr oppstår når en skade eller et sår ikke bare skader overhuden men også de andre hudlagene. Ny hud dannes over såret, men mangler visse egenskaper som fantes i den opprinnelige huden. Den nye huden er ofte mindre elastisk og har begrenset funksjon (hår- og svettekjertler er borte). Resultatet blir et synlig arr som er mer eller mindre rødlig i fargen. ³³ ³⁴ ³⁵ ³⁶

Jo mer huden skades, jo lengre tid tar det før den leges og desto større er risikoen for arr.

De gjendannete kollagenfibrene forandrer ikke bare huden utseendemessig, men også deler av hudpartier med arrvev får begrenset funksjon (uten hår og svettekjertler) og bevegelighet. 

Hva påvirker arrdannelsen?

Arr påvirkes av alder, lokalisering og (til en viss grad) genetiske faktorer. Yngre hud er følsom for overproduksjon under tilhelingsprosessen, noe som kan føre til større og tykkere arr. Et arr kan i starten virke rødt og tykt for så blekne med tiden.  

Alder

Huden leges senere hos eldre mennesker, mens ung hud har en tendens til å ”overprodusere” og får dermed større og tykkere arr ³⁴.

Genetiske faktorer

Mennesker som har mye pigment i huden, f.eks. personer med afrikansk eller asiatisk opprinnelse, er spesielt utsatt for å få unormalt store arr som f.eks. keloider ³⁴ ³⁵ ³⁶

Arrområdet

Arr på og i nærheten av muskler som er spesielt aktive, som rygg, ben, skuldre og ledd, sprer seg ofte utover og blir mer synlige enn arr på mindre aktive hudområder ³⁴.

Sårinfeksjon eller komplikasjoner

Infeksjon i sår øker sannsynligheten for unormale arr. 

Referanser

³³ Mustoe TA1Cooter RDGold MHHobbs FDRamelet AAShakespeare PGStella MTéot LWood FMZiegler UE; International clinical recommendations on scar management. Plast Reconstr Surg 2002;110:560-571.

³⁴English RS, Shenefelt PD. Dermatol Surg 1999; 25:631-638

³⁵Brissett AE, Sherris DA. Facial Plast Surg 2001; 17:4

³⁶Bayat A et al. BMJ 2003; 326:88-92

Informasjonen som gis på våre nettsider er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

Du forlater nå hudguide.no

Du forlater nå den norske Viatris siden for et annet Viatris-tilknyttet nettsted eller tredjepartsnettsted som er ansvarlig for innholdet, inkludert overholdelse av retningslinjene som gjelder i visse områder. Koblinger til Viatris tilknyttede nettsteder og tredjeparts nettsteder tilbys som en ressurs for våre besøkende og kan ikke styres av de samme forskriftskrav som gjelder for dette nettstedet. Tilknyttede tredjeparts nettsteder er underlagt deres egne vilkår og kunnskaper og praksis om databeskyttelse. Hvis dette tredjeparts nettsted er underlagt andre lands lover, kan forskriftskrav, krav til databeskyttelse eller medisinsk praksis avvike mellom land, og informasjonen som er gitt der, er kanskje ikke egnet for bruk i ditt land.
Sist oppdatert den:  01.08.2022