Neglesopp | Hudguide
Neglsopp

Neglesopp

Den vanligste formen for negleproblem er neglesopp, men stygge og misfargede negler kan også være tegn på psoriasis, tørre negler eller ytre skader. En tørr negl brekker og fliser seg og har ofte en gulaktig farge. Negler kan også være harde og tykke, og gjør det vanskelig å pleie neglene.²³ ³⁰

Hva er neglesopp?

Neglesopp er et vanlig problem som øker med stigende alder. Sykdommen er smittsom og starter i en negl og spres til de andre. Ofte er det neglene på føttene som rammes, men sopp på fingrene er også vanlig. Diagnosen stilles av en lege etter dyrkning, og mange har neglesopp uten å vite om det. Neglesopp trives best i varme, fuktige miljø. Svømmehaller, offentlige dusjer og påkledningsrom er typiske steder der det er risiko for smitte. Varme og tette sko gjør at soppen trives. Neglesopp er derfor veldig vanlig blant idrettsfolk, der så mange som åtte av ti er rammet.²³ ³⁰  

Symptomer

Soppen vokser langsomt og har få symptom i starten. Neglesopp kjennetegnes ved at neglens hornlag løsner og blir sprøtt. Etter hvert blir neglen misfarget, tykk, fliser eller skiver seg. Den infiserte neglen kan falle av dersom den ikke behandles. Neglesopp kan i visse tilfeller være smittsom. ²³ ³⁰  

Hva er neglepsoriasis?

Psoriasis kan oppstå på flere deler av kroppen. Mange med psoriasis har også negleproblemer (neglepsoriasis). De vanligste negleforandringene er misfarginger og små hull/groper i neglen. Neglene kan også bli tykke og løsne fra neglebåndet. Av og til kan det være vanskelig å skille om forandringene skyldes psoriasis eller f.eks. neglesopp.³⁰

Behandling 

Nalox® behandler misfargede negler forårsaket av neglesopp, psoriasis eller ytre skade.

Referanser

³³ Mustoe TA1Cooter RDGold MHHobbs FDRamelet AAShakespeare PGStella MTéot LWood FMZiegler UE; International clinical recommendations on scar management. Plast Reconstr Surg 2002;110:560-571.

³⁴English RS, Shenefelt PD. Dermatol Surg 1999; 25:631-638

³⁵Brissett AE, Sherris DA. Facial Plast Surg 2001; 17:4

³⁶Bayat A et al. BMJ 2003; 326:88-92

Informasjonen som gis på våre nettsider er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

Du forlater nå hudguide.no

Du forlater nå den norske Viatris siden for et annet Viatris-tilknyttet nettsted eller tredjepartsnettsted som er ansvarlig for innholdet, inkludert overholdelse av retningslinjene som gjelder i visse områder. Koblinger til Viatris tilknyttede nettsteder og tredjeparts nettsteder tilbys som en ressurs for våre besøkende og kan ikke styres av de samme forskriftskrav som gjelder for dette nettstedet. Tilknyttede tredjeparts nettsteder er underlagt deres egne vilkår og kunnskaper og praksis om databeskyttelse. Hvis dette tredjeparts nettsted er underlagt andre lands lover, kan forskriftskrav, krav til databeskyttelse eller medisinsk praksis avvike mellom land, og informasjonen som er gitt der, er kanskje ikke egnet for bruk i ditt land.
Sist oppdatert den:  01.08.2022