En av fire sliter med kviser | Hudguide
En av fire sliter med kviser

En av fire sliter med kviser: Anbefaler legehjelp ved kvisekrise

En av fire kvinner mellom 26 og 40 år sliter fortsatt med kviser. - Når en kvise forsvinner, så kommer det raskt en ny. Du blir aldri helt bra - uten behandling.

Det sier hudlege Trine Lilly Halvorsen som til daglig jobber ved Kolbotn Hudlegesenter og som har vært spesielt interessert i kviseproblematikk. Hun mener at disse pasientene ofte er underbehandlet.

Derfor har hun i samarbeid med to andre spesialister innen hudsykdommer, laget en guide for allmennleger om behandling av akne. I denne artikkelen kommenterer hun funn fra en undersøkelse som viser at en av fire kvinner mellom 26 og 40 år fortsatt sliter med kviser.

Mange vet, men gjør ikke noe med det

Samtidig sier tallene at 60 prosent vet at fastlegen kan gi effektive kvisemidler på resept. Allikevel har bare 20 prosent oppsøkt allmennlege. Halvorsen tror det kan ha en sammenheng med hvilken livssituasjon disse kvinnene er i.

- For noen varer kvisene videre inn i voksenlivet. Det er mitt inntrykk at mange går lenge uten behandling. Får du kviser for første gang i voksen alder så kommer de ofte i slutten av 20-årene. Det er en alder hvor mange får barn, noe som utelukker at du kan bruke en del medisiner mot kviser som kan være skadelig for fosteret eller som du ikke skal ta om du ammer. Jeg ser ofte at kvinner først tar kontakt i slutten av 30-årene fordi nok er nok!

Søker på nettet og handler reseptfritt

Norske kvinner med akne benytter seg av ulike informasjonskilder for råd, og nesten halvparten velger å søke på internett, mens 30 prosent snakker med venner. Flere ender opp med å bruke reseptfrie produkter fra apotek eller behandling i hudpleiesalong, selv om snittet for vellykket behandling er høyere for de som oppsøker lege.

Behandles først hos fastlege, så hos spesialist

Fastlegen bør være den første man går til når man har store problemer med kviser. For kvinner mellom 26 og 40 år har mer enn en av tre ventet i mer enn et år før de har startet med behandling.

Halvorsen skisserer hvordan behandlingen optimalt sett bør foregå:

- Lette til moderate kviser bør primært behandles av allmennleger. De mer alvorlige tilfellene skal henvises videre til hudlege. Hudleger har ofte lang ventetid. Det er derfor viktig at din fastlege starter behandling mens du venter på time hos hudlege.

- Arrdannende kviser bør behandles av hudlege. Har du først fått arr etter kviser er det vanskelig å gjøre noe med det. Det er derfor viktig med rask og riktig behandling slik at du forebygger flere arr, opplyser Halvorsen.

Ta grep om egen behandling

Som med mye annet kan hverken fastlegen eller spesialisten gjøre hele jobben alene. Det er også viktig at pasienten selv har et aktivt forhold til behandlingen.

- En kvise utvikler seg over uker. Kvisebehandling forebygger at nye utvikler seg. De kvisene du allerede har må gro på samme måten som andre sår i huden. Det tar derfor flere uker, eller opptil måneder, før du har full effekt av behandlingen du har startet. Du må være tålmodig og ikke slutte for tidlig. Når du har blitt bra er det viktig med vedlikeholdsbehandling. Slutter du å behandle kommer ofte kvisene tilbake, opplyser Halvorsen.

Ta styring på legebesøket

Du som er pasient kan også ta mer «styring» over samarbeidsformen med legen din. For det er jo slik at folk ofte oppsøker allmennleger med flere problemstillinger. Om problemet med kviser tas opp på slutten av konsultasjonen blir det ikke alltid like god tid til å gi god informasjon om hvordan behandlingen skal foregå og eventuelle bivirkninger av behandlingen.

Det er derfor viktig at du får en kontrolltime hvor du og fastlegen din kan vurdere effekten av behandlingen og legge opp videre behandlingsløp.

Lev godt med kvisene

Hudlegen oppfordrer også deg som er plaget med kviser at de tar konsekvensene av situasjonen og forholder deg til kvisene i et mer langsiktig perspektiv, på en måte som du kan leve godt med:

- Kviser krever bevissthet rundt hudpleie og valg av riktige hudprodukter. I tillegg er det viktig at du får medisinsk behandling som passer deg. Er du plaget med akne i voksen alder er det ofte et vedvarende problem. Det er ikke noe du behandler i tre måneder og så er du ferdig med det. Du må få en behandling du tolererer og som du kan bruke hver dag, avslutter Trine Lilly Halvorsen ved Kolbotn Hudlegesenter.

Informasjonen som gis på våre nettsider er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

Grafikk av to personer som har kviser og som ikke vet hvorfor de har det

Test deg selv! Trenger du kvisebehandling?

Av og til trenger akne reseptbelagt behandling. Vår kvisetest tar bare noen minutter og avgjør om du bør søke hjelp for dine kviser.

Ta testen

Du forlater nå hudguide.no

Du forlater nå den norske Viatris siden for et annet Viatris-tilknyttet nettsted eller tredjepartsnettsted som er ansvarlig for innholdet, inkludert overholdelse av retningslinjene som gjelder i visse områder. Koblinger til Viatris tilknyttede nettsteder og tredjeparts nettsteder tilbys som en ressurs for våre besøkende og kan ikke styres av de samme forskriftskrav som gjelder for dette nettstedet. Tilknyttede tredjeparts nettsteder er underlagt deres egne vilkår og kunnskaper og praksis om databeskyttelse. Hvis dette tredjeparts nettsted er underlagt andre lands lover, kan forskriftskrav, krav til databeskyttelse eller medisinsk praksis avvike mellom land, og informasjonen som er gitt der, er kanskje ikke egnet for bruk i ditt land.
Sist oppdatert den:  01.08.2022