Hudtyper

Hudtyper

For å tydeligere kunne beskrive risikoen for å bli solbrent og dermed kunne gi riktig solbeskyttelsesråd, deler vi hud inn i ulike typer (etter Fitzpatrick)2.

Hudtype 1 – alltid rød, aldri brun
Hudtype 4 – aldri rød, blir lett brun
Hudtype 2 – alltid rød, av og til brun
Hudtype 5 – alltid brun
Hudtype 3 – av og til rød, alltid brun
Hudtype 6 – alltid svart

Mennesker med forskjellige hudtyper kan oppholde seg i solen i ulik lengde3. Når vi er i solen er det viktigst å beskytte seg mot de skadelige UV-strålene. Derfor er det viktig å velge en solbeskyttelse som er tilpasset akkurat din hud3.  

Personer med lite pigment har økt risiko for å utvikle aktinisk keratose og andre hudsykdommer forårsaket av sol som for eksempel malignt melanom (føflekk-kreft), basaliom og plateepitelkreft4. Spesielt utsatt er personer med rødt hår og hudtype 1 og 22.

Referanser

2. Braun- Falco et al. Dermatology, Springer Verlag, second edition 2000: Skin Types, 540-41.

3. Braun- Falco et al. Dermatology, Springer Verlag, second edition 2000: Sunscreens 1735-36.

4. Kreftforeningen.no, oppdatert 23.10.2017

Informasjonen som gis på våre nettsider er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell