Hudtyper

Hudtyper

For tydeligere å kunne beskrive risikoen for å bli solbrent og dermed kunne gi riktig solbeskyttelsesråd, deler vi hud inn i ulike typer. Grupperingen baserer seg på soleffekten etter 30 minutter i solen midt på dagen for første gang om sommeren1.

Hudtype 1 – alltid solbrent, aldri brun
Hudtype 4 – aldri solbrent, blir lett brun
Hudtype 2 – alltid solbrent, av og til brun
Hudtype 5 – alltid brun
Hudtype 3 – av og til solbrent, alltid brun
Hudtype 6 – alltid svart

 

Mennesker med forskjellige hudtyper kan oppholde seg i solen i ulik lengde før de blir solbrent 2. Når vi er i solen er det først og fremst viktig å beskytte seg mot de skadelige UV-strålene. Derfor er det viktig å velge en solbeskyttelse som er tilpasset akkurat din hud 2.   

Personer med lite pigment har økt risiko for å utvikle aktinisk keratose og andre hudsykdommer forårsaket av sol, som for eksempel malignt melanom (føflekk-kreft), basaliom og plateepitelkreft 3. Spesielt utsatt er personer med hudtype 1 og 2 1.

 

 

 

Referanser

 

1. Braun- Falco et al. Dermatology, Springer Verlag, second edition 2000: Skin Types, 540-41.

2. Braun- Falco et al. Dermatology, Springer Verlag, second edition 2000: Sunscreens 1735-36.

3. Kreftforeningen.no, Hudkreft, Oppdatert 15. november.2019


Informasjonen som gis på våre nettsider er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell