Hva er hud og hvordan fungerer den | Hudguide
Om huden

Hva er hud?

Huden er kroppens største organ. Hos en voksen person er huden nesten to kvadratmeter stor og veier ca 3 kilo. Hudens tykkelse varierer fra en og en halv, til fire millimeter tykk1.

Huden har mange funksjoner. Den regulerer kroppstemperaturen og beskytter kroppen mot ytre påvirkning, som UV-stråling, uttørking, kjemikalier og andre skadelige stoffer, og mot angrep fra mikroorganismer (for eksempel bakterier og virus). Huden er dessuten et sanseorgan som reagerer på berøring, trykk og smerte1

Huden består av tre lag: overhuden (epidermis), lærhuden (dermis) og underhuden (subcutis)1

Overhuden 

Overhuden (epidermis) er det øverste hudlaget og det vi kjenner når vi tar på huden, og ser med det blotte øye. Overhuden beskytter kroppen mot slag og trykk, kjemiske stoffer og mikroorganismer. Den gir også en viss beskyttelse mot lys1.

Overhuden er tynn, men tykkelsen varierer. Den kan være mellom 0,3 og 1,5 mm tykk. Overhuden består av tettpakkede celler som ligger i ulike lag avhengig av hvor modne de er. Det nederste cellelaget kalles basalcellelaget, hvor det skjer en kontinuerlig celledeling. De eldre cellene skyves dermed utover mot hudoverflaten, forhornes og danner det øverste laget i overhuden, hornlaget (stratum corneum). Overflaten slites stadig av og erstattes av et nytt hornlag i en kontinuerlig prosess som sikrer at overflaten alltid er ny og slitesterk. Dette kalles forhorningsprosessen; en prosess som tar ca. 30 dager1.

I overhuden finnes keratin og de ulike celletypene keratinocytter (mer enn 90% av cellene), melanocytter (cellene som produserer pigmenter) og langerhansceller (viktig del av hudens immunforsvar). Overhuden inneholder ingen blodkar, til tross for at det skjer en stor metabolisme. Oksygen som trengs til metabolismen tilføres fra blodkarene som ligger i øvre del av lærhuden1.

Lærhuden

Lærhuden (dermis) er det støttende hudlaget under epidermis. Laget er 0,5 til 3 millimeter tykt. Lærhuden består av bindevev som delvis er oppbygd av kollagen som gir huden styrke, og dels av elastin som gir huden elastistet og fleksibilitet. Her finnes blod- og lymfekar, nerver, bindevev, glatt muskulatur, hårsekker og talg- og svettekjertler. Lærhuden inneholder også celler som registrerer trykk, varme, kulde og smerte1

Underhuden

Underhuden (subcutis) er det nederste hudlaget. Det har som hovedoppgave å beskytte kroppen mot kulde og slag, og forsyne kroppen med vann- og fettreserver. Underhuden består av bindevev som inneholder lipocytter. Disse cellenes funksjon er å lagre fett og bidrar dermed til kroppens viktige fettreserve. Underhuden inneholder også mye vevsvæske og fungerer som vannreservoar. Matvaner, arv og hormoner er med på å bestemme underhudens tykkelse1.

Referanser

1: Store medisinske leksikon-Medisin-Dermatologi-huden, skrevet av: Tor Langeland, sist oppdatert: 26. juni 2019

Informasjonen som gis på våre nettsider er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

 


Du forlater nå hudguide.no

Du forlater nå den norske Viatris siden for et annet Viatris-tilknyttet nettsted eller tredjepartsnettsted som er ansvarlig for innholdet, inkludert overholdelse av retningslinjene som gjelder i visse områder. Koblinger til Viatris tilknyttede nettsteder og tredjeparts nettsteder tilbys som en ressurs for våre besøkende og kan ikke styres av de samme forskriftskrav som gjelder for dette nettstedet. Tilknyttede tredjeparts nettsteder er underlagt deres egne vilkår og kunnskaper og praksis om databeskyttelse. Hvis dette tredjeparts nettsted er underlagt andre lands lover, kan forskriftskrav, krav til databeskyttelse eller medisinsk praksis avvike mellom land, og informasjonen som er gitt der, er kanskje ikke egnet for bruk i ditt land.
Sist oppdatert den:  01.08.2022